Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

24. květen 2022 - Vernisáž 120 let Psychiatrické nemocnice Jihlava

Letošní výročí Psychiatrické nemocnice Jihlava jsme slavnostně zahájili vernisáží 24. 5. 2022 v 17 h v Oblastní galerii Vysočiny, na Masarykově náměstí. Přivítací slovo měl ředitel Daniel Novák, jemuž poděkovala následně za ochotu a dlouhodobou spolupráci ředitelka MUDr. Dvořáková. O uměleckém zpracování pak měla slovo kurátorka výstavy Ilona Staňková.

Výstava bude probíhat ve dnech: 25. 5. – 17. 7. 2022 a komentovaná prohlídka: 21. 6. 2022 (vedená arteterapeutem L.Štěpánkem a N.Lupačovou).

 

Kreativní techniky a arteterapie slouží lékařské vědě i pacientům k vyjádření a uchopení problému v mnoha jeho rovinách; skrze tvorbu se otevírají brány ke komunikaci a cesty k sebepoznání. Mezi vystavenými pracemi představujeme jak autory bez jakéhokoli výtvarného školení, tak i tvůrce s různým stupněm výtvarného vzdělání. Vedle tří umělců ze sbírek OGV v Jihlavě (Váchal, Štýrský, Čermáková – Schmidtová) a dvou klientek VORu tvoří jádro výběru práce pacientů Psychiatrické nemocnice Jihlava. Díla vznikala ve společném arteterapeutickém ateliéru a v keramické dílně. Kritériem k výběru prací, byla vedle výtvarné kvality také rozmanitost přístupů, spolu se snahou zahrnout projevy různorodých psychiatrických diagnóz.

 

Koncepce vystavovat neškolené a profesionální umělce v bezprostřední blízkosti není nijak inovativní. Komorní instalace v máshausu jihlavské galerie připomíná především fakt, že mnoho umělců, jejichž díla dnes na aukcích stoupají do závratných cenových výšin a tvoří významnou součást naší kultury, prožilo život v chudobě, ne-li na okraji společnosti. Nezřídka, jak tomu bylo i v závěru života Jindřicha Štyrského, nebo v mládí u Jacksona Pollocka, propadli alkoholu či jiným závislostem. Někteří, jako dnes světoznámý Vincent Van Gogh v zoufalství sami ukončili svůj život. Ve výčtu výtvarných umělců, herců, zpěváků, spisovatelů, ale i vědců se zkušeností s duševním onemocněním bychom mohli pokračovat dlouho. Souvislosti mezi kreativitou a predispozicí k duševním chorobám jedince jsou předmětem zkoumání i nejrůznějších teorií. Mnozí psychiatričtí pacienti a jejich rodiny si však museli projít dvojím peklem, nerovným bojem s nemocí a zároveň stigmatizací ze strany jejich okolí. Počin v jihlavské galerii má ambici přispět k mnohavrstevnatému dialogu o tomto tématu a je i avízem letošního slavnostně laděného týdne duševního zdraví Sejdeme se na kopečku, který se koná ve dnech 11.9. - 17.9. 2022 a proběhne v areálu Psychiatrické nemocnice.  (autorka I.Staňková)

 

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.