Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Příkaz ředitelky 2/2024

S účinností od 1. 2. 2024 stanovuji Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění takto:

1.   Zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění
      (plnění je osvobozeno od DPH)
Hodnota bodu pro zdravotní výkony dle sazebníku pro samoplátce: 1,30 Kč za bod.
Cena poskytnutých služeb (zdravotních výkonů) je stanovena sazebníkem uvedeným v příloze vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění pozdějších předpisů.

2.   Poskytování zdravotních služeb na žádost fyzické osoby nebo právnické osoby
      (cena je včetně 12 % DPH)
Vyšetření a vyjádření lékaře, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce: 
- vypracování lékařské zprávy k žádosti o umístění do zařízení sociální péče: 400,- Kč 
                     + každá další žádost o umístění v průběhu jedné hospitalizace: 150,- Kč
- vypracování lékařské zprávy k žádosti pro komerční pojišťovny: 500,- Kč. 

3.   Poskytování zdravotních služeb na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie ČR
    3. Cena je stanovena cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb uveřejněným vždy pro příslušné období ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví + DPH.

4.   Administrativní výkony na žádost fyzické nebo právnické osoby
      (cena je včetně 21 % DPH)
Potvrzení týkající se zdravotního stavu: 100,- Kč
Podrobná zpráva o zdravotním stavu: 400,- Kč
Vyplnění žádosti o umístění do zařízení sociální péče: 250,- Kč

5.   Pořízení kopie zdravotnické dokumentace

První pořízení kopie zdravotnické dokumentace se poskytuje zdarma. Každá následující kopie bude zpoplatněna následovně:
4,- Kč za list + osobní náklady zaměstnance ve výši 125,- Kč za každou započatou půlhodinu 
+ DPH (21 %).
 
 
Tento příkaz je závazný pro všechny zaměstnance Psychiatrické nemocnice Jihlava.


Ke dni účinnosti tohoto příkazu se ruší a pozbývá účinnosti „Příkaz ředitelky č. 5/2023 Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, č. j.: PNJ/2023/1253-Ř.“

 

V Jihlavě dne 26. 1. 2024

                                                                                                                

MUDr. Dagmar Dvořáková
ředitelka
Psychiatrické nemocnice Jihlava


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.