Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník platný od 1.10. 2018


1. Zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění
(plnění je osvobozeno od DPH)

Hodnota bodu pro zdravotní výkony dle sazebníku pro samoplátce:     1,-  Kč za bod
Cena poskytnutých služeb (zdravotních výkonů) je stanovena sazebníkem uvedeným v příloze
vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve
znění pozdějších předpisů.


2.  Poskytování zdravotních služeb na žádost fyzické osoby nebo právnické osoby

Vyšetření, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce
vypracování lékařské zprávy  - k žádosti o umístění do ústavů sociální péče: 300,- Kč  vč. DPH
+ každá další žádost o umístění : 100,- Kč  vč. DPH
                  - k žádosti pro komerční pojišťovny:  300,- Kč


3.  Poskytování zdravotních služeb na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní
správy a orgánů Policie ČR


Cena je stanovena cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen poskytovaných
zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
uveřejněného vždy pro příslušné období ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví  +  DPH  21%


4. Administrativní výkony na žádost fyzické nebo právnické osoby  vč. DPH (21 %)

Vystavení potvrzení o léčbě nebo jiné potvrzení týkající se zdravotního stavu:  100,- Kč
Vyplnění žádosti o umístění do ústavů sociální péče :  100,- Kč


5.   Pořízení kopie zdravotnické dokumentace

2,- Kč za list + osobní náklady zaměstnance ve výši 100,- Kč za každou započatou půlhodinu
+ DPH  (21%)

 

MUDr. Zdeňka Drlíková
ředitelka


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2023 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.