Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Organizace nemocnice

Organizace nemocnice

Organizace nemocnice Psychiatrická nemocnice Jihlava je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu.
Výňatek z Organizačního řádu:

V čele nemocnice je ředitel, kterého do funkce jmenuje zřizovatel, který je též oprávněn ředitele odvolat. Ředitel je statutárním orgánem a je oprávněn jednat jménem nemocnice ve všech věcech.Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. 

V době nepřítomnosti je ředitel pro oblast poskytování zdravotních služeb zastoupen náměstkem pro léčebnou péči, ve všech ostatních věcech náměstkem pro ekonomiku a provoz.

Zaměstnanci ve vedoucích funkcích v přímé řídící působnosti ředitele jsou
  • náměstek pro ekonomiku a provoz
  • náměstek pro léčebnou péči
  • hlavní sestra
  • vedoucí lékárník
  • vedoucí klinický psycholog
  • interní auditor

Dlouhodobou snahou je poskytovat kvalitní léčbu všem pacientům. K tomu slouží využívání současných poznatků v léčbě duševních poruch, standardních postupů zahrnujících jak farmakoterapii, tak i další léčebné postupy. Úroveň léčby a dostupnost farmak jsou srovnatelné s evropským i světovým standardem.

Trvalým úsilím je zlepšování materiálních podmínek pro pobyt pacientů. Vzhledem k průměrnému stáří budov 80 - 110 let je nutné investovat nemalé finanční prostředky do rekonstrukcí a údržby budov a technického zázemí.

Kompletní znění v přiloženém souboru níže.


Související dokumenty: Organizace nemocnice

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2020 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.