Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Reforma psychiatrické péčePsychiatrická nemocnice Jihlava (PNJ) je významným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru psychiatrie pro Kraj Vysočina a část Jihočeského kraje. Ve spádovém území spolupracuje s poskytovateli dalších zdravotních i sociálních služeb pro duševně nemocné.
V rámci Reformy psychiatrické péče byl v PNJ vytvořen Transformační plán, který obsahuje důležité cíle a plány změn.
 
Cíle transformace PNJ:
 
 • Trvale zvyšovat a prohlubovat současnou kvalitu poskytované péče pro všechny pacienty.
 • Trvale zvyšovat kvalitu psychiatrické rehabilitace orientované na návrat pacientů do jejich přirozeného prostředí anebo přechod do péče poskytovatelů sociálních a zdravotně - sociálních služeb.
 • Nadále podporovat rozvoj multidisciplinární spolupráce s komunitními službami s cílem umožnit co největšímu počtu pacientů přechod do jejich přirozeného prostředí nebo do péče poskytovatelů sociálních a zdravotně - sociálních služeb.
 • Nadále spolupracovat s Krajem Vysočina a Jihočeským krajem na vytvoření systému komunitní péče.
 • Nadále podporovat a rozvíjet fungování Centra duševního zdraví Jihlava.
 • Poskytovat a dále rozšiřovat kvalitní akutní péči, která povede k návratu pacientů do domácího prostředí po zaléčení akutní fáze nemoci.
 • Snížit počet lůžek následné péče, převést část lůžek na specializovanou péči.
 • Trvale udržovat vyrovnané hospodaření a zajistit potřebné investiční zdroje.

Dosažené cíle a realizované změny od roku 2018:
 
 • Zřízení dvou oddělení akutní péče s celkovým počtem 40 lůžek.
 • Snížení lůžek následné péče o 90 lůžek.
 • Zřízení a provozování Centra duševního zdraví Jihlava. Multidisciplinární tým pracovníků Centra duševního zdraví poskytuje péči závažně duševně nemocným v jejich přirozeném prostředí.
 • Zřízení a provozování sexuologické ambulance.
 • Zavedení a obsazení nové pracovní pozice peer rodinného příslušníka a peer konzultantů (lidé
  s vlastní zkušeností).
 • Uzavření Smluv o spolupráci s komunitními službami ve spádovém území a prohlubování vzájemné spolupráce.
 • Rozvíjení multidisciplinární spolupráce (způsob práce, kde různé profese, různé organizace
  a orgány spolupracují a účelně vzájemně komunikují tak, aby byl maximálně využit jejich společný potenciál znalostí, zkušeností a intervencí ve prospěch individuální osoby či skupiny).
 • Proškolení personálu některých oddělení v přístupu psychosociální rehabilitace podle metodiky CARe.
 • Prohlubování spolupráce se zástupci krajských úřadů ve spádové oblasti a podílení se na tvorbě komunitního plánu.
 • Navázání spolupráce se zástupci projektu Destigmatizace a zrealizování vzdělávacích akcí a besed pro osoby s duševním onemocněním.
 
 
Plány PNJ do roku 2030:
 
 • Nadále provozovat Centrum duševního zdraví Jihlava a podporovat další rozvoj komunitních služeb.
 • Navýšit počet peer konzultantů.
 • Zřídit Denní stacionář s programem psychoterapie a psychiatrické rehabilitace.
 • Snižovat lůžka následné péče současně s rozvojem akutní péče a zlepšováním materiálně technických podmínek a komfortu prostředí nemocnice v souladu s aktuálními standardy
  a požadavky na kvalitu péče.
 • Poskytovat specializovanou péči lidem s duševním onemocněním.
 • Podporovat další rozvoj multidisciplinární spolupráce s komunitními službami a pokračovat
  ve snaze předat co nejvíce hospitalizovaných pacientů do komunitní péče.
 
 
Reforma psychiatrické péče a oblast kvality péče v PNJ:
 
PNJ se věnuje otázce kvality péče dlouhodobě. Řízením kvality se v nemocnici zabývá Rada kvality.
V roce 2021 byl ve spolupráci členů Rady kvality a vedení nemocnice vypracován Plán kvality a lidských práv. V dokumentu jsou zpracována opatření v oblasti kvality, podle kterých bude nemocnice nadále postupovat.
PNJ již realizovala některá opatření, která se týkala:
 • úpravy prostředí a materiálně technického vybavení některých oddělení,
 • vzdělávání zaměstnanců zejména v oblasti lidských práv,
 • prohlubování multidisciplinární spolupráce,
 • zavedení institutu „Dříve vysloveného přání“ do praxe,
 • vytvoření informačních materiálů pro pacienty.
 
Jedním z důležitých cílů PNJ v rámci Plánu kvality je nadále systematicky vzdělávat zaměstnance
v oblasti dodržování lidských práv a ve strategii ke snižování užívání omezovacích prostředků současně
s nácvikem deeskalačních technik.

Zajištění kvalitních zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a udržení statutu kvalitní a bezpečná nemocnice je prioritou vedení nemocnice, a proto bude změny, které vedou ke zkvalitňování i nadále podporovat.
 

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2023 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.