Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Aktuálně:

Režim návštěv a terapeutických propustek

Z kategorie: Návštěvní hodiny
V souladu s aktuální epidemiologickou situací a platnými nařízeními vlády jsou v Psychiatrické nemocnici Jihlava v době od 3. 3. 2022 návštěvy povoleny.
 

(možno i absolventa)

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta
 • schopnost pracovat v týmu,
 • schopnost samostatného řešení úkolů,
 • odpovědnost, ochotu k dalšímu sebevzdělání a loajalitu
 • zdravotní způsobilost
 • bezúhonnost.

Nabízíme:

 • náborový příspěvek až 150 000 Kč
 • práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
 • další osobní a profesní rozvoj,
 • platové zařazení podle platných právních předpisů, příplatek za práci v psychiatrickém zařízení + po zapracování osobní příplatek a nadstandardní příplatky za pohotovostní služby, pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zaměstnanecké výhody – 6 týdnů dovolené, možnost závodního stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou, zvýhodněné mobilní tarify
 • nástup možný dle dohody.

Požadujeme:

 • ukončené zdravotnické vzdělání potřebné k výkonu požadované profese 
 • schopnost pracovat v týmu
 • pro klientský přístup 
 • schopnost samostatného řešení úkolů
 • odpovědnost, ochotu k dalšímu sebevzdělání a loajalitu
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost 

Základní náplň práce a nabízíme:

 • vykonává zdravotnické činnosti pod odborným dohledem, nebo výkon zvlášť náročné specializované ošetřovatelské práce bez odborného dohledu 
 • výkon diagnostické, léčebné, ošetřovatelské či rehabilitační činnosti 
 • práce s léky, jedy, hořlavinami, kyselinami a ostatním látkami 
 • spolupracuje se sanitáři na oddělení 
 • práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
 • další osobní a profesní rozvoj, práce ve směnách 
 • platové zařazení podle platných právních předpisů, příplatek za práci v psychiatrickém zařízení + po zapracování osobní příplatek 
 • zaměstnanecké výhody – 6 týdnů dovolené, možnost závodního stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou z FKSP, zvýhodněné mobilní tarify
 • nástup ihned, nebo dle dohody

Požadujeme:

 • osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu práce sanitáře
 • zájem o práci sanitáře a o práci s nemocnými pacienty 
 • schopnost pracovat v týmu
 • pro klientský přístup, ochota pomoci, empatie,  
 • schopnost samostatného řešení úkolů, 
 • odpovědnost, ochotu k dalšímu sebevzdělání a loajalitu
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost 

Základní náplň práce a nabízíme:

 • vykonává pod přímým vedením všeobecné sestry pomocné a obslužné činnosti při poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům se závažnými změnami psychické stavu, pomoc při ergoterapii, fyzioterapii apod. 
 • doprovází, nebo převáží nemocné k vyšetření, ošetření, nebo při přemístění na jiná oddělení  
 • provádí mytí a desinfekci lůžek nemocných, výměnu ložního prádla,  
 • doprovází skupiny nemocných při léčbě prací, či při jiném výkonu zaměstnání (práce na zahradě, vycházky do parku apod.)  
 • práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení jak jen v ranním, tak i ve směnném provozu 
 • další osobní a profesní rozvoj,
 • platové zařazení podle platných právních předpisů, příplatek za práci v psychiatrickém zařízení + po zapracování osobní příplatek 
 • zaměstnanecké výhody – 6 týdnů dovolené, možnost závodního stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou z FKSP, zvýhodněné mobilní tarify
 • nástup ihned, nebo dle dohody

Požadujeme:

 • ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou,
 • odpovědnost, spolehlivost, loajalita, zručnost, kreativita,
 • zkušenosti v práci s lidmi velkou výhodou,
 • proosvědčení sanitáře (sanitářský kurz) výhodou, popř. bude nutné jej absolvováním kurzu získat,
 • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost.
 

Náplň práce:

 • provádí základní výkony léčebné pracovní terapie s pacienty,
 • provádí složitější pomocné a obslužné činnosti v ergoterapii, přípravu pomůcek a materiálu,
 • organizuje a zajišťuje dohled nad pracovní činností pacientů a organizuje jejich práce dle schopností,
 • spolupracuje s týmem zdravotníků v rámci komplexní péče o pacienta, včetně účasti na terapeutických komunitách,
 • provádí s pacienty rozcvičky na oddělení a pravidelná cvičení v tělocvičně nebo na hřišti dle rozvrhu,
 • zúčastňuje se s pacienty sportovních a kulturních aktivit probíhající v nemocnici,
 • zajišťuje prodej výrobků a veden pokladní dokumentaci,
 • podílí se na výzdobě oddělení a veřejných prostor nemocnice,
 • spolupracuje při instalaci výstav prací pacientů a při přípravě a realizaci akcí pro pacienty,
 • doprovází pacienty na vycházkách po areálu nemocnice,
 • provádí s pacienty cvičení kognitivních funkci v rámci dohodnutého programu na oddělení.
Požadavky a náplň práce: 
 • VŠ, VOŠ nebo střední školu technického nebo ekonomického směru 
  znalost MS Office 
 • praxe ve veřejných zakázkách minimálně 5 let 
 • základní znalost certifikovaných elektronických nástrojů Tender Aréna a Tender Market pro zadávání veřejných zakázek 
 • znalost zákona o veřejných zakázkách 
Výhodu bude pokud:
 • se orientujete a máte přehled o stavebním zákonu a v zákonu o finanční kontrole  
Náplň práce: 
 • zadávání veřejných zakázek všech druhů (VZMR, objednávky apod.) 
  vedení výběrových řízení 
 • spolupráce s technickým odborem při realizaci - provádění inženýrské činnosti v rámci nemocnice 
 • vedení 2 pracovníků skladového hospodářství 
 • vedení 2 pracovníků na obchodním odd. (objednávky pro nemocnici, registr smluv, soutěže do 500.000 Kč) 
 • kontrola evidence v registru smluv 
 • vedení a archivace dokumentace k veřejným zakázkám v listinné či elektronické podobě 
 • spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva zdravotnictví při přípravě a realizaci veřejných zakázek 
 • spolupracuje s technickým pracovníkem při zajištění kolaudačního řízení u stavebních investic 
 • spolupracuje s pracovníkem tech.úseku při nákupu služeb souvisejících se zajištěním oprav, servisů, zajištění náhradních dílů, zdravotnických prostředků a měřidel 
 • podílí se na stanovování způsobu realizace investic, koordinace účastníků investic (dodavatelů, projektantů) 
Nabízíme:
 • ​​​​​​​dovolená 200 hodin (5 týdnů)
 • stravování v nemocniční jídelně 
 • příspěvek na penzijní připojištění v maximální výši 700,- Kč / 1 měsíc 
 • příspěvek na dovolenou, rekreaci ve výši 4000,- Kč 
 • roční odměna dle výsledku hospodaření
 • možnost dalšího vzdělávání a seberealizace 

Kvalitní a bezpečná nemocnice 2021

Z kategorie: Akreditace a certifikáty
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2021
Dne 27. dubna 2021 nemocnice podstoupila externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Hodnocení provedli konzultanti České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a Psychiatrická nemocnice Jihlava získala „Certifikát kvality a bezpečí“.
Naše nemocnice Jihlava byla později organizačním výborem konference Kvalita zdravotní péče a akreditace vyhodnocena jako Absolutní vítěz projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2021“.
Dne 16. 9. 2021 paní ředitelka MUDr. Dagmar Dvořáková převzala plaketu tohoto významného ocenění z rukou RNDr. Renaty Podstatové.

 

PF 2022

Z kategorie:

Spokojený pacient 2021/2022

Z kategorie: Akreditace a certifikáty
Spokojený pacient 2021/2022
Dvanácté šetření projektu Kvalita Očima Pacientů v Psychiatrické nemocnici Jihlava proběhlo v těžkém období vrcholící druhé vlny koronavirové pandemie v podzimních měsících 2020.
Nemocnice dosáhla svého historicky nejvyššího hodnocení spokojenosti. Souhrnný index spokojenosti vzrostl z 82,5% na 83,8%, tento pozitivní trend zajistil nemocnici splnění kritérií pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích: lůžková zdravotnická zařízení a sestry lůžkových zařízení, a udržení nejvyššího ratingu kvality poskytovaných služeb ,,A + ".

Kvalita a bezpečí 2021

Z kategorie: Akreditace a certifikáty
Kvalita a bezpečí 2021
Psychiatrická nemocnice Jihlava má zájem poskytovat kvalitní a bezpečnou zdravotní péči svým pacientům. Pro naše zaměstnance se poskytování kvalitní péče stalo nejvyšší prioritou. Našim cílem je nejen poskytování kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče, ale také spokojený pacient, spokojený a kvalifikovaný personál a dobré jméno Psychiatrické nemocnice Jihlava. Kvalitu péče pravidelně hodnotí tým vyškolených auditorů z řad všeobecných sester a lékařů. Skupinu auditorů zastřešuje manažerka kvality PNJ. Úsilí všech zaměstnanců nemocnice bylo završeno dne 26. dubna 2021, kdy byl nemocnici udělen Certifikát kvality a bezpečí Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví na další 3 roky.

Psychiatrická nemocnice Jihlava dbá o ochranu osobních údajů pacientů, zaměstnanců i dalších osob a zavazuje se tyto osobní údaje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.