Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Terapie a rehabilitace

Terapie a rehabilitace

Psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které přináší změny v psychopatologických symptomech prožívání, chování, osobnosti i způsobu fungování v životě, přičemž může mít podpůrnou, léčící či rozvíjející funkci.
Psychoterapií lze ovlivnit řadu psychických stavů a problémů, a tak zlepšuje duševní zdraví a kvalitu života pacienta. V rámci psychoterapie jde především o řešení vnitřních konfliktů a problémů v mezilidských vztazích.

Psychoedukace

Edukační skupiny pro pacienty s psychotickým onemocněním

Psychoedukace znamená předání srozumitelných informací o vzniku, příznacích a možnostech léčby onemocnění. Komplexně prováděná edukace vede k lepšímu porozumění nemoci a zkvalitnění spolupráce pacienta při léčbě. Psychoedukace podporuje aktivní přístup pacienta ke své životní situaci a zvyšuje možnost úspěšně ovlivňovat kvalitu svého života. Může také vést k normalizaci komunikace v rodině.

Pracovní a činnostní terapie

V rámci psychiatrické rehabilitace nabízíme v dílnách pracovní terapie podmínky pro různorodou činnost. Potřeba zaměstnat se, rozvíjet svoje dovednosti či trávit smysluplně volný čas jsou jedny ze základních potřeb každého z nás.
Program je zaměřen zejména na plnění následujích terapeutických cílů: vytvořit podmínky k aktivizizaci, podporovat udržení či zlěpšení pracovních a sociálních dovedností a schopností, podpořit individuální vnímání pacienta, zaměřit se na odstraňování kognitivních, emočních a senzomotorických nedostatků, zlepšit schopnost komunikace a navazování kontaktů, zlepšit sebvědomí a pocit kompetence.

Pohybové aktivity

Při léčbě psychických problémů má své nezastupitelné místo i pohybová aktivita, jejíž využití také patří do systému koplexní psychiatrické rehabilitace.
Pohybové aktivity řeší celou řadu tělesných problémů, psychosomatické potíže, přispívají také k zvýšení psychické aktivity a duševní pohody.

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace

Zookoutek při PN Jihlava vznikl 5.10.1999. Terapeutickým zaměřením splňuje podmínky socioterapeutické farmy. V roce 2004 jsme se stali členy České hiporehabilitační společnosti. Od 15.9.2013 udělen statut "Středisko praktické výuky" a "Středisko doporučené hiporehabilitace".

 

Zařízení slouží pro potřeby klientů PN Jihlava. Pro potřeby terapií vlastní PN Jihlava 3 koně, 2 pony.V majetku léčebny jsou 2 koně a dva pony. Třetí kůň Bert je zapůjčen od nadace CPK Chrpa.

Jejich využití je pod sedlem, ale i v zápřeži a v nezanedbatelné řadě i v psychomotorických hrách.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.