Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace

Zookoutek při PN Jihlava vznikl 5.10.1999. Terapeutickým zaměřením splňuje podmínky socioterapeutické farmy. V roce 2004 jsme se stali členy České hiporehabilitační společnosti. Od 15.9.2013 udělen statut "Středisko praktické výuky pro aktivity s vyuižitím koní" a "Středisko praktické výuky pro přípravu koní pro hiporehabilitaci".

 

Zařízení slouží pro potřeby klientů PN Jihlava. Pro potřeby terapií vlastní PN Jihlava 3 koně, 2 pony.V majetku léčebny jsou 2 koně a dva pony. Třetí kůň Bert je zapůjčen od nadace CPK Chrpa.

Jejich využití je pod sedlem, ale i v zápřeži a v nezanedbatelné řadě i v psychomotorických hrách.Související galerie: Zookoutek: Naše koně

Vizitky


ZOO koutek - Vedoucí

Karel Fišar

Tel: 567 552 299

ZOO koutek - Terapeut

Yvonna Horská

Tel: 567 552 299

Související obsah

Hiporehabilitační aktivity

Hiporehabilitace - PPK, kontaktní terapie, pracovní terapie, základy jezdectví pro ambulantní klienty, doplňková terapie - vozatajství.

Středisko praktické výuky ČHS

Středisko praktické výuky ČHS

Nabídka odborných stáží

Aktivity s využitím koní
Příprava koní pro hiporehabilitaci

Lektoři: Bc. Yvonna Horská, Bc. Karel Fišar, Bc. Andrea Vejmělková, Anna Vacková, Miroslava Bártová

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2019 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.