Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Akreditace a certifikáty


Kvalita a bezpečí 2024

Kvalita a bezpečí 2024
Psychiatrická nemocnici Jihlava  získala dne 11. dubna 2024 „Certifikát kvality a bezpečí“, který ji udělila Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. Tento certifikát je důkazem vysoké úrovně služeb, které nemocnice nabízí, a je výsledkem pečlivé práce všech zaměstnanců. Udělení tohoto certifikátu na další tři roky potvrzuje, že Psychiatrická nemocnice Jihlava splňuje standardy kvality a bezpečnosti při péči o pacienty.

Spokojený pacient 2024/2025

Spokojený pacient 2024/2025
Naše nemocnice potvrdila vysokou kvalitu zdravotních služeb. Po předchozím historicky nejvyšším hodnocení si nemocnice udržela vysoký standard a obhájila nejvyšší rating kvality ,,A+". Nemocnici se dlouhodobě daří stírat rozdíl ve spokojenosti pacientů na otevřených a uzavřených odděleních. Souhrnný index kvality je na 81,6%, certifikát SPOKOJENÝ PACIENT získala nemocnice ve všech třech sledovaných kategoriích - zdravotnická zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.

Spokojený pacient 2023/2024

Spokojený pacient 2023/2024
Naše nemocnice prošla obtížným pandemickým obdobím bez újmy na kvalitě poskytované péče a pacienti ji v roce 2022 odměnili vůbec nejvyšším hodnocením spokojenosti za patnáct let historie měření. Poprvé od roku 2014 meziročně vzrostla kvalita na otevřených i uzavřených odděleních zároveň. Index spokojenosti vzrostl ze 76,3% na 84,1%. Nemocnice obhájila nejvyšší rating ,,A+" a byly splněny podmínky pro certifikaci SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích - lůžkové zdravotnické zařízení, sestry a lékaři.

Spokojený pacient 2022/2023

Spokojený pacient 2022/2023
Ani druhý pandemický rok nezastavil Psychiatrickou nemocnici Jihlava před v pořadí již třináctým šetřením projektu Kvalita Očima Pacientů. Nemocnice opět potvrdila svou dlouhodobou vysokou kvalitu zdravotních služeb, obhájila nejvyšší ratingové pásmo ,,A+" a certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích - lůžková zdravotnická zařízení, sestry a lékaři. 

Kvalita a bezpečí 2021

Kvalita a bezpečí 2021
Psychiatrická nemocnice Jihlava má zájem poskytovat kvalitní a bezpečnou zdravotní péči svým pacientům. Pro naše zaměstnance se poskytování kvalitní péče stalo nejvyšší prioritou. Našim cílem je nejen poskytování kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče, ale také spokojený pacient, spokojený a kvalifikovaný personál a dobré jméno Psychiatrické nemocnice Jihlava. Kvalitu péče pravidelně hodnotí tým vyškolených auditorů z řad všeobecných sester a lékařů. Skupinu auditorů zastřešuje manažerka kvality PNJ. Úsilí všech zaměstnanců nemocnice bylo završeno dne 26. dubna 2021, kdy byl nemocnici udělen Certifikát kvality a bezpečí Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví na další 3 roky.

Kvalitní a bezpečná nemocnice 2021

Kvalitní a bezpečná nemocnice 2021
Dne 27. dubna 2021 nemocnice podstoupila externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Hodnocení provedli konzultanti České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a Psychiatrická nemocnice Jihlava získala „Certifikát kvality a bezpečí“.
Naše nemocnice Jihlava byla později organizačním výborem konference Kvalita zdravotní péče a akreditace vyhodnocena jako Absolutní vítěz projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2021“.
Dne 16. 9. 2021 paní ředitelka MUDr. Dagmar Dvořáková převzala plaketu tohoto významného ocenění z rukou RNDr. Renaty Podstatové.

 

Spokojený pacient 2021/2022

Spokojený pacient 2021/2022
Dvanácté šetření projektu Kvalita Očima Pacientů v Psychiatrické nemocnici Jihlava proběhlo v těžkém období vrcholící druhé vlny koronavirové pandemie v podzimních měsících 2020.
Nemocnice dosáhla svého historicky nejvyššího hodnocení spokojenosti. Souhrnný index spokojenosti vzrostl z 82,5% na 83,8%, tento pozitivní trend zajistil nemocnici splnění kritérií pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích: lůžková zdravotnická zařízení a sestry lůžkových zařízení, a udržení nejvyššího ratingu kvality poskytovaných služeb ,,A + ".

Spokojený pacient 2020/2021

Spokojený pacient 2020/2021
Na konci roku 2019 proběhlo jedenácté šetření projektu Kvalita Očima Pacientů. Souhrnný index spokojenosti pacientů vzrostl na historicky nejlepší výsledek 82,5%. Tento pozitivní trend zajistil nemocnici splnění kritérií pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech hodnocených kategoriích: lůžková zdrav. zařízení, lékaři a sestry a udržení nejvyššího ratingu kvality poskytovaných služeb ,,A+".

Spokojený pacient 2019/2020

Spokojený pacient 2019/2020
V desátém šetření projektu Kvalita Očima Pacientů obhájila Psychiatrická nemocnice Jihlava nejvyšší rating kvality "A+". Nemocnice splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích Lůžková zdravotnická zařízení a Sestry lůžkových zařízení.

Kvalita a bezpečí 2018

Kvalita a bezpečí 2018
Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb jsme podstoupili dne 5. května 2018. Hodnocení provedli konzultanti České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a Psychiatrická nemocnice Jihlava získala „Certifikát kvality a bezpečí“.
Naše nemocnice Jihlava byla později organizačním výborem konference Kvalita zdravotní péče a akreditace vyhodnocena jako Absolutní vítěz projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018“.
Dne 21. 9. 2018 převzala paní ředitelka MUDr. Zdeňka Drlíková toto významné ocenění z rukou RNDr. Renaty Podstatové, jednatelky České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
 

Spokojený pacient 2018/2019

Spokojený pacient 2018/2019

Spokojenost pacientů v Psychiatrické nemocnici Jihlava se podle projektu Kvalita Očima Pacientů drží dlouhodobě v nejvyšším ratingovém pásmu významně nadstardantní kvality zdravotních služeb ,,A+".

Nemocnice splnila metodická i výkonnostní kritéria  pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT 2017 ve všech třech kategoriích: lůžková zdravotnická zařízení, sestry a lékaři.

Spokojený pacient 2016/2017

Spokojený pacient 2016/2017
V Psychiatrické nemocnici Jihlava proběhlo koncem roku 2015 dotazníkové šetření v rámci projektu  Kvalita Očima Pacientů. Nemocnice obhájila nejvyšší rating A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lůžková  zdravotnická zařízení.

Spokojený pacient 2017/2018

Spokojený pacient 2017/2018
Psychiatrická nemocnice Jihlava pokračovala koncem roku 2016 již osmou výzkumnou vlnou projektu Kvalita Očima Pacientů. Nemocnice dosáhla významně nadstandardního výsledku, obhájila nejvyšší rating ,,A+" a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech kategoriích:lůžková zdravotnická zařízení, lékaři a sestry.

Akreditované vzdělávací programy

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný k rozhodnutí o udělení, prodloužení nebo neuděleni akreditace po posouzení žádosti níže uvedeného žadatele rozhodlo o udělení akreditací žadateli Psychiatrická nemocnice Jihlava, kterou získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu níže uvedených certifikovaných kurzů.


 

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.