Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Režim návštěv a terapeutických propustek

V souladu s aktuální epidemiologickou situací a platnými nařízeními vlády jsou v Psychiatrické nemocnici Jihlava v době od 23. 12. 2021 do 1. 1. 2022 povoleny návštěvy pouze při splnění uvedených podmínek.
 
 1. návštěva na vrátnici sdělí, koho a na jaké oddělení jde navštívit, případně který primář/ošetřující lékař návštěvu povolil (pokud se jedná o COVID odd. nebo odd. v karanténě) a
 2. návštěva se na vrátnici prokáže, že  
  • absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
  • absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený zdravotnickým zařízením s negativním výsledkem (samotesty nebudou uznány!) nebo
  • byla kompletně očkována proti onemocnění covid-19 a prokáže se národním certifikátem o provedeném očkování s tím, že uplynulo od ukončení kompletního očkování nejméně 14 dnů nebo
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

  1. Po dobu návštěvy platí povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) z originálního obalu, a to respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2, KN 95) a dodržovat další režimová opatření příslušného oddělení.
    
 3. přímo na oddělení probíhá návštěva v maximálním počtu 2 osob, maximální délka návštěvy je 30 minut,
 4. návštěva je povinna podrobit se změření teploty a provést dezinfekci rukou,
 5. u pacientů, jejichž zdravotní stav to dovoluje, jsou preferovány návštěvy v areálu PNJ,
 6. na oddělení v karanténě, příp. výjimečně COVID oddělení je nutné použít balíček s OOP v ceně 100 Kč (respirátor, plášť, návleky, čepice, rukavice, brýle nebo štít). Brýle a štíty budou návštěvám zapůjčeny a po dezinfekci opakovaně používány. Poplatek za balíčky OOP se provede na základě darovací smlouvy (distribuci zajišťují vrchní sestry). Je nutné, aby návštěvy měly k dispozici adekvátní hotovost v hodnotě ceny OOP (na odd. není možnost větší částky rozměnit).


Terapeutické propustky budou v době od 23. 12. 2021 do 26. 12. 2021 povoleny po domluvě s primářem oddělení/ošetřujícím lékařem dle aktuálního zdravotního stavu a individuální situace pacientů. 
Od 2. 1. 2022 vstupuje opět v platnost v plném rozsahu dosavadní režim, tj. zákaz návštěv s výjimkami dle rozhodnutí primáře oddělení.  
Děkujeme za dodržování nezbytných epidemiologických opatření!


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.