Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Archiv 2017 - 2022

2. listopad 2022 – smuteční rozloučení s O.Brancuzským

 V úterý 2. 11. 2022 za slunečného dopoledne se v Divadle Na Kopečku konalo smuteční rozloučení s hercem Otmarem Brancuzským - rodákem z Jihlavy. Ten právě svojí hereckou kariéru začal na prknech tohoto divadla v době přelomu 90.let, kdy zde Horácké divadlo Jihlava našlo dočasný azyl v době své rekonstrukce. Jeho herecká kariéra  dále vedla z Jihlavy na scénu Městských divadel pražských a posléze Činoherního klubu Praha. Poslední sbohem se odehrálo v kruhu veřejnosti, jeho rodiny, nejbližších přátel i kolegů z hereckého života. Rozloučit se do Jihlavy přijeli např. I. Chýlková, R. Štabrňák, J. Dulava nebo Z. Fric. Videospotem promluvili i B. Polívka, P. Nárožný a O. Vetchý. Rozloučení bylo plné veselých a osobních vzpomínek či Otmarových oblíbených písní, a zakončeno bylo dlouhým potleskem. Tak, jak žil, se i rozloučil. Otmar Brancuzský zemřel 22.října 2022 ve věku 66 let v Malém Beranově.
 

Poděkování s přípravou patří pohřební službě Anděl z Jihlavy a naší kolegyni vedoucí divadla paní Bučilové.

Odešel herec Otmar Brancuzský, jihlavský rodák a bývalý člen souboru HDJ | HDJ.cz

15. září 2022 - Konference ke 120. výročí PNJ

V Divadle na Kopečku se v Týdnu duševního zdraví uskutečnila v rámci oslav 120. výročí založení Psychiatrické nemocnice Jihlava slavnostní konfrence.
Posluchači se mohli seznámit s historií vývoje psychiatrie na našem území z příspěvku MUDr.Nováka, s obdobím psychiatrie v dobách normalizace od MUDr.Svatoně. Ale i s historií vzniku interního oddělení (prim. MUDr.Kubín) a vývoje terapeutického oddělení závislostí (prim. MUDr.Bartesová a staniční Trojan). Paní ředitelka MUDr.Dvořáková posluchače pak seznámila s vývojem psychiatrie v 21.století.
Večer pak poprvé zazněly v našem divadle "Slavné filmové a muzikálové melodie"  v podání jihlavské Filharmonie Gustava Mahlera vedené šefdirigentem Mgr. Jiřím Jakešem. Zpívali baryton B.Petrovič a  soprán A.Gabrišová.  Filharmonie byla oceněna velkým aplausem standing ovation. Moc děkujeme za velkolepý zážitek.V pátek 16. září 2022 v 16.hod pak navazovala na historii PNJ komentovaná prohlídka areálu a vnitřních prostor nemocnice s památkáři Jiřím Neubertem a Janou Laubovou. Vysoce fundovaná procházka s informacemi, které byly i pro zúčastněné zaměstnance novinkou a pro veřejnost bylo i zajímavé se projít prostory ředitelství a foaye pavilonu 5.

 

22. srpen 2022 - Ministerská návštěva

 V pondělí po poledni 22. 8. 2022 navštívil naši nemocnici místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR v doprovodu ředitele odboru přímo řízených organizací MZ Ing. Jana Michálka a vedoucího tiskového oddělení MZ Mgr. Jana Řežábka.

 Jednání se zúčastnili také představitelé Kraje Vysočina v čele s předsedou Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Milošem Vystrčilem a hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA.

 Ředitelka MUDr. Dagmar Dvořáková krátce představila nemocnici a poté probíhala za účasti dalších zástupců vedení bohatá diskuze o možnostech budoucího rozvoje, aktuálních výzvách i překážkách a komplikacích. Původně plánovaná návštěva provozu a setkání se zaměstnanci se bohužel nakonec do nabitého programu pana ministra nevešla, ale věříme, že i tak splnila návštěva svůj účel.

 Velmi si zájmu pana ministra Válka o situaci (nejen) v naší nemocnici vážíme, a to ještě více proto, že se jednalo o první návštěvu ministra zdravotnictví v našem zařízení v porevoluční době, ne-li vůbec.

Děkujeme.

15.červen 2022 - výstava Barvy promlouvají

Letní výstava pacientských prací - uměleckých aktivit oddělení 2B, pod kreativním vedením terapeutky Petry Malé otevřela středeční Klub pacientů v PNJ. 

3. červen 2022 - olympijské soutěžení k 120. výročí založení PNJ

Sluneční odpoledne jako malované v barvách olympijských her, takový byl pátek po pracovní době, kdy se sešlo 8 družstev, 40 odvážlivců z různých pracovišť naší nemocnice, aby si v duchu fair play zasoutěžilo v 6 "sportovních" disciplínách. Připomenuli jsme tak výročí založení Psychiatrické nemocnice v roce 1902. Bylo to s odvahou a silou, s humorem, s odhozením studu a při velkém fandění ostatních kolegů. Děkujeme.

24. květen 2022 - Vernisáž 120 let Psychiatrické nemocnice Jihlava

Letošní výročí Psychiatrické nemocnice Jihlava jsme slavnostně zahájili vernisáží 24. 5. 2022 v 17 h v Oblastní galerii Vysočiny, na Masarykově náměstí. Přivítací slovo měl ředitel Daniel Novák, jemuž poděkovala následně za ochotu a dlouhodobou spolupráci ředitelka MUDr. Dvořáková. O uměleckém zpracování pak měla slovo kurátorka výstavy Ilona Staňková.

Výstava bude probíhat ve dnech: 25. 5. – 17. 7. 2022 a komentovaná prohlídka: 21. 6. 2022 (vedená arteterapeutem L.Štěpánkem a N.Lupačovou).

 

Kreativní techniky a arteterapie slouží lékařské vědě i pacientům k vyjádření a uchopení problému v mnoha jeho rovinách; skrze tvorbu se otevírají brány ke komunikaci a cesty k sebepoznání. Mezi vystavenými pracemi představujeme jak autory bez jakéhokoli výtvarného školení, tak i tvůrce s různým stupněm výtvarného vzdělání. Vedle tří umělců ze sbírek OGV v Jihlavě (Váchal, Štýrský, Čermáková – Schmidtová) a dvou klientek VORu tvoří jádro výběru práce pacientů Psychiatrické nemocnice Jihlava. Díla vznikala ve společném arteterapeutickém ateliéru a v keramické dílně. Kritériem k výběru prací, byla vedle výtvarné kvality také rozmanitost přístupů, spolu se snahou zahrnout projevy různorodých psychiatrických diagnóz.

 

Koncepce vystavovat neškolené a profesionální umělce v bezprostřední blízkosti není nijak inovativní. Komorní instalace v máshausu jihlavské galerie připomíná především fakt, že mnoho umělců, jejichž díla dnes na aukcích stoupají do závratných cenových výšin a tvoří významnou součást naší kultury, prožilo život v chudobě, ne-li na okraji společnosti. Nezřídka, jak tomu bylo i v závěru života Jindřicha Štyrského, nebo v mládí u Jacksona Pollocka, propadli alkoholu či jiným závislostem. Někteří, jako dnes světoznámý Vincent Van Gogh v zoufalství sami ukončili svůj život. Ve výčtu výtvarných umělců, herců, zpěváků, spisovatelů, ale i vědců se zkušeností s duševním onemocněním bychom mohli pokračovat dlouho. Souvislosti mezi kreativitou a predispozicí k duševním chorobám jedince jsou předmětem zkoumání i nejrůznějších teorií. Mnozí psychiatričtí pacienti a jejich rodiny si však museli projít dvojím peklem, nerovným bojem s nemocí a zároveň stigmatizací ze strany jejich okolí. Počin v jihlavské galerii má ambici přispět k mnohavrstevnatému dialogu o tomto tématu a je i avízem letošního slavnostně laděného týdne duševního zdraví Sejdeme se na kopečku, který se koná ve dnech 11.9. - 17.9. 2022 a proběhne v areálu Psychiatrické nemocnice.  (autorka I.Staňková)

18. květen 2022 - Májový oheň

Májový oheň 18.5. byl naší oslavou příchodu slunných dnů, té veselejší části roku.

Sešli jsme se po obědě před Divadlem Na Kopečku.

Hranici slavnostně zapálil Zelený král (pan Šmíd) a královna (paní Baníková) přečetla pergamen s připraveným programem. Ten se týkal nejen opékání buřtů, na které se všichni těšili, ale viděli jsme také krásný vílí tanec, s vílami jsme si i zatančili, zazpívali jsme si s kytarou, vyzkoušeli si bubnování na djembe bubny. O hudební doprovod se postarala paní Baníková a Vejsadová.

Na papírky určené ke spálení v ohni jsme mohli zapsat věci, které rozhodně ve svém životě nechceme, při zdobení májového věnce stužkami jsme si naopak přáli mnoho hezkého a prospěšného.

Odpoledne se vydařilo, provázela nás dobrá nálada i skvělé počasí, prostě start do léta jak má být!

6. duben 2022 - Veletrh uplatnění v medicíně

Veletrhu uplatnění v medicíně 2022 (VUM), který proběhl 6.4. 2022 ve Výukovém centru lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, nás prezentovali MUDr. Dohnal a MUDr. Peschoutová. Zúčastnilo se ho přibližně 390 studentů. Věříme, že v budoucnu posílí naše řady noví kolegové a kolegyně z řad lékařů, psychologů a zdravotních sestřiček.31. březen 2022 - Vernisáž Lapače snů

Od 31.3.2022 do 31.5. 2022 můžete v Klubu pacientů v Psychiatrické nemocnici Jihlava

navštívit prodejní výstavu s názvem „S naším lapačem sni jen krásný sen“ .

Vystavené exponáty vyráběli klienti s podporou terapeutek v rámci pracovních terapií .

Vyrobeny jsou z různých materiálů, v rozličném pojetí a s tvůrčím nasazením, takže výstava je velmi pestrá a zajímavá. Je možné takový lapač, vycházející původně z indiánských tradic a kultury, na výstavě také zakoupit jako dekoraci domova či zahrady.
  


 

10. září 2021 - Vzpomínková vernisáž MUDr.Drlíková

  Při příležitosti nedožitých 74.narozenin bývalé paní ředitelky MUDr. Drlíkové byla u jezírka v areálu PNJ odhalena pamětní deska, jako připomínka jejích aktivních let v naší instituci. Současná ředitelka MUDr.Dvořáková připomněla jejich poslední setkání právě na tomto místě a zavzpomínala i dcera paní ředitelky Drlíkové, jak jsme vlastně bývali její druhá rodina. Po slavnostním úvodu se všichni přesunuli do prostor Divadla Na Kopečku a mohli se zúčastnit vernisáže s fotografiemi z života pracovního, soukromého i společenského, na cestovatelské příběhy z celého světa, odkud si přivezla spoustu suvenýrů.
Myslím, že si každý našel v sobě milou vzpomínku na tuto výjmečnou ženu.

1. prosinec 2021 - Café Mamma Mia Teatro

Od středy 1.12. 2021 bude zahájen provoz kavárny  (Mamma Mia Teatro) https://www.facebook.com/mammamiateatro v Divadle Na Kopečku kavárnou Mamma Mia Caffe v Jihlavě https://www.facebook.com/mammamiajihlava

Těšíme se na Vás, zastavte se za námi……
provozní doba zatím 11.00 - 15.00hod  pondělí až pátek

S pozdravem Mamma Mia Caffe.

https://kenon.cz/

29. červen 2021 - Noční vichřice

V důsledku velké bouřky a dešťů z úterý na středu došlo k vyvrácení, polámání  a částečnému poškození cca 30 stromů.
Následky byly tentokráte větší něž kdykoliv předtím a pohled ráno do parku PNJ byl velmi smutný.


 

25. březen 2021 - Sladké překvapení z ZŠ Masarykova

Na "Zelený čtvrtek" dorazily děti a jejich učitelky ze Základní školy Masarykova s sladkou koledou, kterou samy vyráběly, pro naše sestřičky a další zaměstnance. My děkujeme za pozornost a přejeme jim hodně úspěchů v distančním studiu.  

12. březen 2021 - kůň Cyril

V pátek dopoledne nás po téměř 20-ti leté poctivé práci v zookoutku opustil náš parťák, pracant a sportovec pod sedlem i v bryčce, něžný obr, bavič i uličník  valach CYRIL. Přes veškerou dostupnou péči prohrál svůj boj s těžkou kolikou. Odešel na nebeské pastviny ve věku 24 let (přibližně 70 lidských). Sloužil věrně a poctivě do poslední chvíle. Věřím, že velká většina z vás na něj má nějakou osobní vzpomínku. Bude nám všem chybět! 

Za celý kolektiv zookoutku   Fišar

1. březen 2021 - Generační výměna v DnK

Generační výměna v Divadle na Kopečku

Poslední únorový den 2021 byl zároveň poslední pracovní den paní Dany Holíkové, která se rozhodla jít do předčasného důchodu, rozhodně ale nebude odpočívat, jak sama řekla. Pracovala zde od roku 1994, od roku 2003 pak na pozici vedoucí Divadla na Kopečku. Děkujeme za veškerou její práci při Týdnech duševního zdraví, při Zpívánkách, tanečních terapiích, módních přehlídkách, vernisážích, děkujeme za vedení divadelního spolku Studánka, a za všechna představení, co se v Divadle na Kopečku za ta léta uskutečnila.

Do funkce správce DnK byla jmenována paní Michaela Bučilová, přejeme i jí mnoho tvůrčích sil v tomto kulturním svatostánku, kreativitu a optimismus v této kulturně nelehké době.2. únor 2021 - gratulace MUDr.H.Baš

2.února se setkala paní ředitelka MUDr.Dvořáková s MUDr.Hanušem Bašem, bývalým zaměstnancem, primařem a neurologem PNJ, aby mu dodatečně pogratulovala k jeho krásnému věku 90 let. V době covidové se připojují k gratulaci alespoň online ostatní zaměstnanci a kolegové PNJ.
Ať Vám pane doktore slouží nadále zdravíčko a Váš optimismus, i smysl pro humor.


 

Letošní jubilant MUDr. Hanuš Baš, CSc. patří bezesporu mezi nejvýznamnější lékařské osobnosti Vysočiny a zároveň mu náleží trvalé místo v galerii budovatelů samostatných neurologických oddělení v Československu druhé poloviny 20. století. Pro kolegu Baše je neurologie celoživotní láskou, s kterou si padli do oka už v průběhu studií na lékařské fakultě v Praze, kde v letech 1953–1954 pracoval jako pomocná vědecká síla na Hennerově klinice. Hned po své promoci na jaře roku 1955 nastoupil na neurologické oddělení nemocnice v Jihlavě. Po absolvování základní vojenské služby pokračoval v práci na jihlavské neurologii, kde se po složení 1. atestace stal zástupcem primáře. Mimo jiné se v té době zasloužil o rozvoj epileptologické laboratoře poté, co absolvoval EEG školení na pražské Hennerově klinice. V letech 1961–1963 odešel do tehdejší NDR, kde pracoval ve funkci zástupce primáře a později šéfa neurologického oddělení v krajské nemocnici v Görlitzu. Po svém návratu do Čech založil samostatné neurologické oddělení v Jindřichově Hradci, kde pak působil 11 let jako jeho primář. Své dlouhé nemocniční angažmá zakončil jako primář neurologického oddělení v Jihlavě. V této funkci pracoval od roku 1974 do roku 1991. Pod jeho vedením se jihlavská neurologie s 62 lůžky stala největším neurologickým oddělením v kraji a také jedním z největších v republice. Průkopnickým činem bylo založení první neurologické jednotky intenzivní péče v kraji. I po svém odchodu do důchodu kolega Baš pracoval ještě řadu let jako neurologický konziliář a EEG specialista v Psychiatrické nemocnici Jihlava a také ve své soukromé neurologické ambulanci v Třešti. Nadále působil i jako soudní znalec v oboru neurologie. MUDr. Hanuše Baše jsem již nezažil jako primáře v jihlavské nemocnici, ale měl jsem možnost poznat ho během odborných a společenských setkání na Vysočině jako milého, velmi energického a pozitivně laděného člověka, který zasvětil neurologii doslova celý svůj život. Milý Hanuši, je mi ctí jít ve Tvých stopách na pracovišti, které jsi mnoho let budoval. Přeji Ti vše dobré ke Tvému krásnému životnímu jubileu a do dalších let pevné zdraví, dobrou náladu a trvání Tvého nezdolného optimismu.

MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., FESO

primář neurologického oddělení v Jihlavě

15. leden 2021 - jmenování do funkce ředitelky PNJ

MUDr. Dagmar Dvořáková vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Po jejím ukončení nastoupila jako lékařka do Psychiatrické nemocnice Jihlava, kde působí dosud.

Od roku 2003 pracovala na pozici primáře, od roku 2009 byla pověřena zastupováním ředitelky MUDr. Drlíkové v oblasti poskytování zdravotní péče a v roce 2018 byla jmenována náměstkyní pro léčebnou péči.

Od července 2020 působí jako statutární zástupce na místě ředitele PN Jihlava.

V popředí jejích odborných zájmů je psychofarmakologie a komplexní terapie psychóz. Zúčastnila se řady psychofarmakologických studií a je autorkou a spoluautorkou odborných článků a přednášek.
Pravidelně se podílí na organizaci konferencí biologické psychiatrie v Jihlavě. Je členkou Psychiatrické společnosti ČLS JEP, České neuropsychofarmakologické společnosti, Správní rady Sdružení VOR Jihlava, z. ú., Řídící rady CDZ Jihlava a Řídící skupiny pro rozvoj služeb pro duševně nemocné v kraji Vysočina. 

Spolupodílí se na transformaci psychiatrické péče v PN Jihlava.

3. říjen 2020 - Den architektury

První sobotu v říjnu se sešla skupina obdivovatelů architektury v areálu naší nemocnice, aby se v rámci Dnů architektury něco dozvěděla z historie výstavby zdějších léčebných pavilonů a technického zázemí, které vznikaly pod vedením arch. Bohuslava Fuchse v třicátých letech minulého století.

https://www.denarchitektury.cz/program/?action=search_events&city=Jihlava
https://www.jihlavske-listy.cz/clanek32042-pamatkari-predstavili-lidem-areal-psychiatrie.html
https://www.jihlavske-listy.cz/clanek32039-den-architektury-vychazka-arealem-pn-jihlava.html
https://jihlavska.drbna.cz/z-kraje/12469-den-architektury-na-vysocine-priblizi-mestske-stavby-i-roubenky-ukaze-se-i-jihlavska-psychiatrie.html

11. září 2020 - Památný strom ředitelky MUDr.Z.Drlíkové

Dne 11.září 2020 byl u jezírka v areálu PNJ zasazen strom  jinan dvojlaločný (ginkgo biloba) na památku paní ředitelky MUDr. Zdeňky Drlíkové, ke dni jejích nedožitých 73.narozenin. S úctou vzpomínáme.

19. únor 2020 - Gueréza běloramenná

Přestože v současné době je karanténa kvůli chřipkové epidemii v Kraji Vysočina a naše nemocnice nemá povoleny návštěvy, doběhla až k nám do areálu nezvyklá návštěva: guaréza běloramenná. Tato opice byla zahlédnuta poblíž budovy závislostí, jak na ní upozornili pacienti. Ihned byla informována jihlavská zoo, aby si svou opici vyzvedli a lépe hlídali. Odchyt proběhl úspěšně a dotyčná byla pod vlivem sedativ umístěna zpět do své klece v zoo. 

https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/zoo-jihlava-opice-zvire-utek-vysocina.A200219_164407_jihlava-zpravy_mv

26. listopad 2019 - Vánoční koleda

Tradiční výstava výtvarných prací pacientů, personálu a přátel PNJ.
Slavnostní vernisáž v Klubu pacientů v 26.11.2019 v 15hod.
Výstava potrvá do konce ledna 2020.

30. říjen 2019 - Drakiáda

I za slabého větru létali opět draci nad Kopečkem......


  

26. březen 2019 - Zpívánky na Kopečku

Opět jsme si zazpívali na velké akci Zpívánky na Kopečku, tentokráte s písničkami pánů Svěráka a Uhlíře. V odpoledních hodinách si za námi přijeli zazpívat ty to slavné písničky i hosté s vlastní produkcí (i divadelním ztvárněním). Děkujeme souboru Studánka, organizaci VOR a jejich sboru zpěvaček, souboru ADAPTA (Charita Jihlava), soubor Raraši (ZŠ speciální a praktická Březinova), dětem z MŠ Pastelka z Riegrovy ulice....a všem odvážným lidem, kteří se nestyděli a ukázali své pěvecké kvality. Skoro dvouhodinový pořad pobavil, zazpívali jsme si i zasmáli se a udělali tak hezké odpoledne všem, kteří do sálu dorazili. Nejen "Dělání dělání je lék" ale i humor, nadsázka a zpěv nám pomáhá léčit. 

Česká televize uvedla dokument o spolupráci a přátelství pánů Svěráka a Uhlíře, zařadila do něj i náš divadelní soubor Studánka s ukázkou jejich operky Karkulka. www.ceskatelevize.cz/porady/11823862704-sverak-a-uhlir-padesat-let-spolu/  

  

                 

22. listopad 2018 - 20 let výročí Divadlo-Arte-Keramika


V odpoledních hodinách začala dvacetiletá retrospektiva našich kreativních terapií v PNJ.
Zavzpomínali jsme u promítání v Divadle na Kopečku, na jednotlivá představení, která tu vznikala s zakladatelkou souboru Studánka paní Hanou Červinkovou (došlo i k telefonickému online spojení na Šumavu, kde ona v součastnosti žije). A vzpomněli si na všechny členy souboru, kteří prošli svou hereckou průpravou v těchto prostorách. Zároveň jsme viděli pod vedením souboru paní Dany Holíkové představení operetky Červená Karkulka. 
Výstava v prostorách DnK evokovala činnost Arteterapie, v průběhu let a průřezem tvorby pacientů, a dále následovala prohlídka prostor Arteterapie, ateliéru vedeném Mgr.L.Štěpánkem, s výkladem a ukázkou tvorby.

Od 17hod jsme se pak všichni hosté i zaměstnanci sešli na vernisáži Keramické dílny v prostorách Klubu pacientů, po proslovu vedoucí psychokeramiky a zakladatelky keramické dílny paní Jiřišťové začalo vzpomínání a přijemné posezení. Děkujeme za hudební doprovod jihlavskému Bee Bandu. Děkujeme za přijemné odpoledne a podvečer všem, kteří nám pomohli zvládnout tuto akci a mohli jsme tak zavzpomínat na těch 20let terapií, které si naši pacienti tolik oblíbili a někteří se i rádi za námi vracejí.

19. října 2018 - Mezinárodní seminář historiků a psychiatrů „Ústavní zařízení pro duševně choré v historických zemích koruny české 1918-1938“

V prostorách Klubu pacientů se konala část mezinárodního setkání odborníků zabývajících se historií a zároveň léčbou duševně nemocných na území dnešní České republiky. Iniciativa ze strany MUDr. M.Nováka z Psychiatrické nemocnice Kosmonosy a Mgr. Michala Šimůnka, PhD., historika z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, se setkala s vřelou odezvou z naší strany PNJ. Paní ředitelka prim. MUDr. Drlíková a zástupci lékařů se dozvěděli zajímavosti ale i zamlčované události z historie jako byl např. přesun pacientů v rámci protektorátu a Sudet. Informovali jsme historiky z německé a rakouské strany o válečném využití celého psychiatrického areálu a budov pro potřeby německé policie.

Naši hosté si pak prohlédli zrekonstruované pavilony PNJ a zajímali se ještě o válečné pozůstatky v areálu, kamenné střílny.

 

Děkujeme hostům:

Dr. phil. Dietmar Schulze, historik, spolupracovník Ústavu pro dějiny medicíny a lékařské etiky (Charité, Berlín)

Mag. Ulrich Rottleb, historik, Univerzita Lipsko

Mag. Peter Eigelsberger, historik, vedoucí Dokumentationsstelle Schloss Hartheim/Rakousko

Dr. phil. Boris Böhm, historik, vedoucí Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein/Sasko

Dr. med. Rudolf W. Lehle, neurolog a psychiatr, donedávna ředitel nemocnice v Hochweitzschen/Sasko

PhDr. Renata Pisková, Okresní archiv Jihlava

11.říjen 2018 - retropochod

Ve čtvrtek se uskutečnil po mnoha letech opět společný pochod, tentokráte PNJ - Puklice. Cesta 6,5km přes Kosov se nám trochu protáhla, někdo brzy odpadl, nejspíš kvůli silnému jižnímu větru, někdo se naopak přidal s vidinou vzájemnosti a pohody. Za Kosovem nás právě čekalo příjemné povzbuzení a připomenutí tohoto výročí 100let vzniku republiky. Děkujeme prim. MUDr. Bartesové za příkladnou pohostinost a s její pomocí jsme i došli do vzdáleného cíle. Přejeme kolegyni i nadále tolik sil při plánování dalších takovýchto akcí.
 

26. červen 2018 Oslava 20. výročí VOR z.ú.

Oslavili jsme 20 let od založení organizace VOR (Vzájemnost - Opora – Radost). Zástupci psychiatrické nemocnice a zároveň zakladatelé byli pozváni do Komenského ulice, kde organizace od roku 2007 sídlí a nabízí služby klientům s duševním onemocněním. Dvůr s zahradou se zaplnil uživateli služeb, zástupci radnice, hosty z dalších spřátelených organizací a samozřejmě i zástupců PNJ (lékaři, psychologové, staniční sestry,…).
​ Slavnostní přivítání měl Mgr. Štastný a ředitelka VORu Ing. Kantorová. Na založení organizace toho typu zavzpomínala i spoluzakladatelka prim. MUDr. Drlíková a popřála další roky v rozvoji těchto služeb a zkvalitňování psychiatrické péče.
 Náhlá bouřka a kroupy zahnaly všechny hosty dovnitř a zábava, hudba, krájení dortu i navazování dalších kontaktů mohlo pokračovat.
Přejeme další desítky let v bohaté činnosti a pokračování vzájemné spolupráce.

20. červen 2018 - Čáp

Tuto středu poprvé zavítal na komín kotelny PNJ čapí pár. Obhlížel okolí a kovovou konstrukci, zda bude dostatečně vhodná, aby se snad příští rok hodila na založení nového hnízda. My v to samozřejmě doufáme. 28. června se čáp vrátil a znovu zkoušel, zda je náš komín opravdu dobrý typ pro bydlení.

19. červen 2018 - Módní přehlídka „Letem světem“

V odpoledních hodinách za účasti pacientů i zaměstnanců v řadách publika se uskutečnila 3. módní přehlídka, letos „Letem světem“. Prostory předváděcího mola u příletové haly Divadla na Kopečku zaplnily delegace z jednotlivých oddělení, také mnoho klientů Denního a týdenního stacionáře Jihlava a taneční skupina 6Tet z Vysokých Studnic. Každá delegace předváděla módní kreace jednotlivých zemí a světadílů, sami si šili a líčili se. Ostych šel stranou a zábava byla v plném proudu. Zvládli jsme to na jedničku! Všichni zúčastnění si to užili a odcházeli s úsměvem.

 

7. červen 2018 - PhDr. Šedová

Dnes slavnostně zakončila takřka celoživotní pracovní kariéru PhDr. Šedová, dlouhodobě v roli vedoucího psychologa léčebny/nemocnice. Nostalgicky, ale s úsměvem jsme strávili tento den, ale zítra ona již bude se svými vnoučaty a my půjdeme opět do práce.
Ať se ti Jarko stále dobře daří a přijeď se za námi podívat, děkujeme.

   

31. květen 2018 - PN Červený Dvůr

Podnikli jsme na pracovně-společenskou cestu do psychiatrické léčebny pro závislosti Červený Dvůr na jihu Čech.
Účastníci zájezdu z řad zdravotnického, terapeutického i technického personálu se mohli seznámit s léčbou závislostí na 3 uzavřených odděleních (2x mužské, 1x ženské /i matky s dětmi/) a na otevřeném koedukovaném oddělení 3D. Viděli jsme krásně zrenovované prostředí bývalého letního zámku Schwarzenberků, uvedeného v moderní praxi současného zdravotnictví. Zajímavostí zdejšího zařízení je, že na každého pacienta připadá takřka jeden hektar zámeckého parku (117ha). Děkujeme panu řediteli Červeného Dvora prim. MUDr. Dvořáčkovi za vzorové průvodcování a osobní kontakt.
https://cervenydvur.cz/?page_id=9

 

     

​  

16. květen 2018 - vernisáž Klub pacientů

Vernisáž v Klubu pacientů slavnostně uvítala autorskou výstavu plakátových obrazů Ladislava Píši a básní Hany Loskotové. Výstava probíhá ve spolupráci s FOKUS Tábor z.s. od května do září 2018.

6. duben 2018 - vernisáž DnK

Divadlo na Kopečku otevřelo vernisáž obrazů Libora Obršlika a polygonů Marka Obršlika (otec a syn). Výstava je prodejní, potrvá do konce června. Je možno si ji prohlédnout i po domluvě s paní Holíkovou kl.232

 

22. únor 2018 - OGV vernisáž M.Schmidtová Čermáková

Oblastní galerie Vysočiny přinesla ucelený pohled na dosud skryté dílo Milady Schmidtové Čermákové (1922-2015).
Autorka vystudovala Baťovu obchodní akademii ve Zlíně, kde se počátkem čtyřicátých let minulého století sblížila s některými studenty a profesory Zlínské školy umění. Silný vliv měl na ni také pobyt v Paříži, kde se seznámila s osobou a dílem Picassovým. Její raná tvorba byla ovlivněna modernou, věnovala se figurální malbě, portrétům i krajinomalbě. Výstava je její první retrospektivou. Jde o zásadní příspěvek k poznání projevů českého umění po druhé světové válce a šíře proudu Nové figurace. Ještě za jejího života jsme v rámci Týdne duševního zdraví v roce 2011 uspořádali její výstavu kreseb v kavárně Divadla na Kopečku PNJ. Výstava OGV trvala do 13.5 2018. 

11. listopad 2017 - pietní akt PN Kosmonosy

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy uspořádala setkání historiků, zástupců psychiatrie a pozůstalých po pacientech z období 2.světové války. V tomto období docházelo k „divokým“ přesunům pacientů (například i z jihlavského zemského chorobince), třídění pacientů dle víry a národnosti a tím pádem i k odsouzení k smrti. Někteří skončili v koncentračních táborech, někteří umírali na špatné hygienické podmínky a podvýživu ještě v období po válce. K tomuto připomenutí byly položeny květiny na tamním hřbitově, který byl pietně upraven a konala se zádušní mše v kostele v Kosmonosích. Za jihlavskou psychiatrickou nemocnici se setkání zúčastnila paní ředitelka prim. MUDr. Drlíková, prim. MUDr. Toufarová, Mgr.Štěpánek. http://www.plkosmonosy.cz/historie.html

  

22. září 2017 - 115 let

Psychiatrická nemocnice Jihlava oslavila v prostorách před Divadlem na Kopečku 115 let výročí založení psychiatrické péče v Jihlavě. V rámci odpolední akce ve stylu vojenské přehlídky M.A.S.H. 070 bylo možno vidět hasičskou techniku, přílet helikoptéry MV, spoustu vojenských kostýmů a rekvizit a také přehlídku vojenských terénních vozů. Poděkování patří Hasičskému záchrannému sboru Ministerstva vnitra, veteránům vojenské techniky Třebíč, paní ředitelce MUDr.Drlíkové a všem zaměstnancům, kteří se pečlivě podíleli na přípravě a happeningu toho to významného data. Je vidět, že za dobrým nápadem se dá v našem pracovním kolektivu pevně táhnout za jeden provaz!

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.