Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Společenské a kulturní akce


Související obsah

26. červen 2023 - návštěva společnosti Dissolve

Po úspěšném projektu školní společnosti DISSOLVE z Vsetína, ve kterém jsme studentům pomohli s výzvou jak spojit ekonomickou stránku věci s osvětou veřejnosti, dorazil pan Maxmilián Matula s ostatními studenty za námi, aby do ateliéru Arteterapie předal dary ve formě výtvarného vybavení. Studenti v projektu výroby plátěných tašek uplatnili kresby našich pacientů. Děkujeme. Setkání bylo domluveno v ateliéru pod vedením Mgr.Štěpánka a také setkání s paní ředitelkou PNJ MUDr. D. Dvořákovou.
Přejeme nadále dobré a úspěšné projekty a úspěšný příští maturitní rok.26. květen 2023 - Sportovní den

Jako každoročně s příchodem letního počasí jsme vyhlásili v areálu PNJ "Sportovní den". Akci slavnostně zahájila paní ředitelka MUDr.Dvořáková. Již v 8.30h se přihlašovala družstva na vybíjenou, oddělení 8B muži pak bravůrně vyhráli, druhé místo obsadilo smíšené družstvo 1A. Další stanoviště sportovních disciplín se zaplnila postupně. Hojná účast byla u ping-pongového stolu a venkovních nástrojích na protažení svalů. Házelo se při petangu, kuželkách  i  medicimbálem do dálky. Každý si mohl vyzkoušet venkovní minigolf nebo běh na čas do kopce, vedle zahradnictví. Tělo si protáhli i někteří zaměstnanci, co měli pacienty na starost anebo šli jen náhodou kolem. Odpočinek pak byl u relaxačního jezírka nebo při vstupech s kytarou - muzicírování v parku. Děkujeme paní Daně Vejsadové (hlavní terapeutce) za organizaci celého dopoledne a všem zainteresovaným terapeutkám za výpomoc.
Sportu zdar a příští rok za v plné kondici.

16. květen 2023 - Narozeniny v zookoutku

V úterý 16. 5. 2023 se v zookoutku naší nemocnice konalo slavnostní setkání u příležitosti několikanásobných kulatých narozenin našich zvířecích, resp. koňských terapeutů.

Zookoutek a hipoterapie byly v naší nemocnici založeny v roce 1999 a někteří z našich oslavenců jsou tu s námi už od úplného začátku. Je to klisna shettlandského ponyho Lilly, která se v letošním roce dožívá 25 let a klisna Schery, která sice nemá kulatiny, ale je se svými úctyhodnými 28 lety (což odpovídá přibližně 80 lidským) nejstarší ze všech našich koní. O pár let později přišli do našeho hipoterapeutického týmu Bert, kterému je letos 20 a poník Monty, který slaví patnáctiny.

Benjamínek týmu, sedmiletý chladnokrevný českomoravský belgik Sajmon, teprve vstupuje do své nové životní etapy terapeutického koně. Měl by nahradit svého předchůdce Cyrila, který řadu let vozil pacienty po areálu nemocnice v bryčce nebo v kočáru.

Při této krásné příležitosti bychom chtěli našim koním i poníkům popřát hlavně silné svaly, pevná kopyta, dobré srdce a klidnou hlavu a nejen jim, ale i všem zaměstnancům zookoutku a pacientům hodně radosti a mnoho krásných zážitků při hipoterapii!


Psychiatrická nemocnice děkovala za práci svým koňským terapeutům | Jihlavské listy | Noviny Kraje Vysočina (jihlavske-listy.cz)

 

14. březen 2023 - Setkání bývalých zaměstnanců PNJ

Opět setkání bývalých zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Jihlava.Sešlo se téměř 100 účastníků, kteří si v příjemné atmosféře zavzpomínali na uplynulá léta. Opět se mohli spolu pozdravit a nostalgicky říct, jak jim to tady pracovně i společensky uteklo a jak nová doba vše změnila. Paní ředitelka MUDr. Dvořáková informovala, co významného se událo za 3 roky od posledního setkání, kdy nemoc covid tuto pravidelnou sešlost přerušila. A co nového nás čeká například v rámci reformy psychiatrie. Terapeutky Monika Baníková a Daniela Vejsadová připravily se skupinou pacientů hudební program a recitaci básní. Akce se podařila i s pomocí paní Bučilové, vedoucí Divadla na Kopečku, účastníci se již těší na další setkání. Děkujeme.

30. 1. 2023 - gratulace MUDr.J.Zachová

Dnes 30. ledna se setkala paní ředitelka MUDr.Dvořáková s MUDr. Jaroslavou Zachovou, bývalou zaměstnankyní PNJ, aby jí pogratulovala k jejímu krásnému věku 90 let.

Paní doktorka nastoupila do tehdejší Psychiatrické léčebny v Jihlavě v roce 1958. Na přelomu 70. a 80. let pobývala s manželem několik let v Alžíru a od roku 1973 nepřetržitě pracovala v naší nemocnici až do roku 2013.


Ať Vám paní doktorko slouží nadále zdravíčko a optimismus, přejí Vaši kolegové i ostatní zaměstnanci PNJ.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2023 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.