Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Celé znění vyhlášky MV 515/2020 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:

§ 1 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu


(1) Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Povinný subjekt zveřejňuje informace podle položek v pořadí, s označením a uvozovacím textem položek podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
 

§ 2 Osnova popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy


Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 

§ 3 Zrušovací ustanovení


Zrušují se:
1. Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 

§ 4 Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr: Hamáček v. r.
26. 12. 2020

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.