Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Popis lůžkových oddělení

Oddělení 1A
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Pacienti se zde léčí hlavně s úzkostmi a depresemi. 
Při úzkosti má člověk strach, obavy a pocit napětí nebo ohrožení.
Při depresi se člověk cítí smutný, necítí radost, nemá do ničeho chuť.

Oddělení 1B
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Léčí se zde lidé, u kterých se náhle objevily nebo zhoršily příznaky duševního onemocnění.
Příznaky duševního onemocnění jsou například změny myšlení, nálady, chování nebo neobvyklé pocity.

Oddělení 2B
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Léčí se zde lidé, u kterých se náhle objevily nebo zhoršily příznaky duševního onemocnění.
Příznaky duševního onemocnění jsou například změny myšlení, nálady, chování nebo neobvyklé pocity.

Interna
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Léčí se zde duševně nemocní lidé, kteří mají současně i tělesné onemocnění.

Oddělení 3A
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Na oddělení se léčí hlavně starší lidé s demencí.
Demence je onemocnění mozku. 
Při demenci lidé často zapomínají.

Oddělení 3B
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Na oddělení se léčí hlavně starší lidé s demencí.
Demence je onemocnění mozku. 
Při demenci lidé často zapomínají.

Oddělení 4A
Na oddělení se léčí ženy s vážnou a dlouhodobou duševní nemocí.
Na oddělení jsou přeloženy ženy z jiných oddělení, které potřebují delší pobyt v nemocnici.
Léčí se zde i ženy s ochrannou léčbou.
Ochrannou léčbu mají lidé, kteří spáchali trestný čin v souvislosti s duševním onemocněním.
Ochrannou léčbu nařizuje soud.

Oddělení 4B
Na oddělení se léčí muži s vážnou anebo dlouhodobou duševní nemocí.
Léčí se zde i muži s ochrannou léčbou.
Ochrannou léčbu mají lidé, kteří spáchali trestný čin v souvislosti s duševním onemocněním.
Ochrannou léčbu nařizuje soud.

Oddělení 5A
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Na oddělení jsou přeloženi lidé z jiných oddělení, kteří potřebují delší pobyt v nemocnici.
Během léčby se lidé postupně začleňují do běžného života.
Léčí se zde i lidé s ochrannou léčbou nařízenou soudem.
Ochrannou léčbu mají lidé, kteří spáchali trestný čin v souvislosti s duševním onemocněním.

Oddělení 5C
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Léčí se zde lidé, u kterých se náhle objevily nebo zhoršily příznaky duševního onemocnění.
Příznaky duševního onemocnění jsou například změny myšlení, nálady, chování nebo neobvyklé pocity.

Oddělení 8A
Na oddělení se léčí muži i ženy.
Lidé se zde léčí pro různé závislosti. 
Závislí mohou být na alkoholu, drogách nebo hráčství.
Délka léčby je 3 měsíce.

Oddělení 8B
Na oddělení se léčí muži se závislostí. 
Závislí mohou být na alkoholu, drogách nebo hráčství.
Léčí se zde i muži se závislostí a jiným duševním onemocněním. 
Léčí se zde také muži s ochrannou léčbou nařízenou soudem.
Ochrannou léčbu mají lidé, kteří spáchali trestný čin v souvislosti s duševním onemocněním
nebo užíváním drog či alkoholu.

Oddělení 8C
Na oddělení se léčí muži s pokročilou závislostí.
Závislí mohou být na alkoholu, drogách nebo hráčství. 
Mají potíže s pamětí nebo jsou i tělesně nemocní.

Oddělení 9A
Na oddělení se léčí ženy s pokročilou závislostí.
Závislé mohou být na alkoholu, drogách nebo hráčství.
Jsou zde různé léčebné programy.
Léčí se zde i ženy se závislostí a jiným duševním onemocněním. 
Léčí se zde také ženy s dlouhodobým duševním onemocněním (bez závislosti).
Léčí se zde i ženy s ochrannou léčbou nařízenou soudem.
Ochrannou léčbu mají lidé, kteří spáchali trestný čin v souvislosti s duševním onemocněním
nebo užíváním drog či alkoholu.

Oddělení 9B
Na oddělení se léčí muži s dlouhodobým duševním onemocněním.
Léčí se zde i muži s ochrannou léčbou nařízenou soudem.
Ochrannou léčbu mají lidé, kteří spáchali trestný čin v souvislosti s duševním onemocněním.

Oddělení 9C
Na oddělení se léčí starší muži s duševním onemocněním.
Na oddělení jsou přeloženi muži z jiných oddělení, kteří potřebují delší pobyt v nemocnici.

Oddělení 9D
Na oddělení se léčí starší ženy s duševním onemocněním.
Na oddělení jsou přeloženy ženy z jiných oddělení, které potřebují delší pobyt v nemocnici.


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2023 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.