Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

2017

Pokládka optického kabelu mezi vilkou a ubytovnou (5.12.2017-19.12.2017)

Předmětem plnění byly zemní výkopové práce. Pokládkou nového kabelu se propojil datový systém informačních technologií s detašovaným pracovištěm úklidu v areálu nemocnice.

Doplnění sestav kancelářského nábytku (8.11.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka kancelářského nábytku do pracoven staničních sester oddělení 9A, 1B a 2B Psychiatrické nemocnice Jihlava.

Nákup evakuačních podložek (1.11.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka evakuačních podložek určené pro imobilní pacienty Psychiatrické nemocnice Jihlava.

Opravy zpevněných ploch (23.10.2017-8.12.2017)

1) Oprava okapového chodníku a kanalizace u pavilonu 1

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu byly stavební práce, které byly vynuceny staticky narušeným povrchem ochozu budovy. Opravou záklopu jižní strany a provedením kanalizačních odtoků se předešlo zatékání do základu objektu a sklepních prostor.

2) Oprava zpevněné plochy a okapového chodníku v zahradě

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu byly stavební práce, které měly za úkol opravit povrch zpevněné příjezdové cesty, okapového chodníku u skleníku a opravu stávající nefunkční kanalizace s odvodněním povrchové plochy od srážkových vod.

3) Oprava povrchu zpevněné plochy u vilky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu byly stavební práce, které měly za úkol odstranit starou dlažbu odstavné plochy, zabezpečit odvod dešťové vody od budovy a pokládku nového povrchu ze zámkové dlažby.

Nákup formátovací pily s předřezem (17.10.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka, montáž a zprovoznění formátovací pily s předřezem pro zefektivnění a usnadnění práce truhlářů v truhlářské dílně Psychiatrické nemocnice Jihlava.

Nákup nemocničních a pečovatelských lůžek včetně příslušenství (17.10.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nemocničních pečovatelských lůžek, matrací a pacientských pojízdných stolků na oddělení 2B. Jednalo se o doplnění a výměnu již nevyhovujícího nemocničního zařízení.

Nákup nemocničních a pečovatelských lůžek včetně příslušenství (16.10.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nemocničních pečovatelských lůžek, matrací a pacientských pojízdných stolků na oddělení 8C a 4B. Jednalo se o doplnění a výměnu již nevyhovujícího nemocničního zařízení.

Doplnění ochranných prvků v zahradě (5.10.2017 - 31.10.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu byly stavební práce, které vzešly z požadavku zdravotnického personálu na doplnění ochranných prvků v zahradě. Zakázka řeší ochranu pacientů ve venkovních prostorách zahrady. Jedná se o osazení zábradlí u chodníku, vodorovných a svislých detailů u gabionů.

Doplnění sestav kancelářského nábytku (31.8.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka kancelářského nábytku do depa staničních sester oddělení 9D a 1A Psychiatrické nemocnice Jihlava.

Oprava fasády truhlářské dílny (14.8.2017-20.10.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, které mají stabilizovat povrch vnějšího pláště budovy vůči klimatickým změnám a zlepšit celkový vzhled objektu.

Nákup pracích, mycích prostředků pro prádelnu (28.7.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup pracích a mycích prostředků pro prádelnu Psychiatrické nemocnice Jihlava dle stanoveného sanitačního programu.

Doplnění sedacího nábytku (29.6.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky křesel dle jednotného designu do psychoterapeutické místnosti / knihovny Psychiatrické nemocnice Jihlava.

Nákup IT techniky pro PN Jihlava – 2017/I. (12.6.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka osobních počítačů, tiskáren a monitorů pro potřeb Psychiatrické nemocnice Jihlava

Nákup venkovních cvičebních strojů (7.6.2017-1.9.2017)

Osazením nového zřízení venkovních fitness hřišť navazujeme na předcházející aktivity směřující k zvyšovaní všestranné kondici pacientů nemocnice. Součástí léčby je celková aktivizace nemocných, fyzická, duševní i podpora v upevňování zdravého životního stylu.

Doplnění sestav kancelářského nábytku (5.4.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka kancelářského nábytku dle jednotného designu kanceláří Psychiatrické nemocnice Jihlava.

Myčka průběžná na mytí bílého nádobí (20.3.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka myčky bílého nádobí (pro mytí talířů, sklenic, příborů, podnosů) včetně vstupního a výstupního pracovního stolu do jídelny zaměstnanců ve stravovacím provozu.

Nákup pracích prostředků pro prádelnu (17.3.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup pracích prostředků pro prádelnu Psychiatrické nemocnice Jihlava

Dodávka šatníkových skříněk (20.2.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výroba, dodání a montáž šatníkových skříněk do šaten personálu.

Rozšíření telefonní ústředny (14.2.2017)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rozšíření stávajícího systém Consono MD110 ve verzi BC12 o další lokalitu - vzdálený REMOTE. Součástí je veškerý nutný HW a SW potřebný k bezproblémovému začlenění do stávajícího sytému včetně RACKu, záložních baterií, patch panelů, optomodemů atd..

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2021 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.