Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Oddělení 9D

Oddělení 9D je ženské geriatrické oddělení. Je určeno především pro pacientky se závažným duševním onemocněním s nasedající organickou poruchou - demencí, u kterých se nepodaří stav zlepšit do té míry, aby umožňoval návrat do původního prostředí. Důraz v léčbě je kladen na rehabilitační techniky jak po stránce tělesné, tak duševní. Snahou je udržet v co nejširší míře pacientčinu soběstačnost, sebeobslužnost a hybnost. Součástí léčebného programu je i kognitivní trénink, ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie.


9D - Lékař

MUDr. Inna Zamrii

Tel: 567 552 175
E-mail: i.zamrii@pnj.cz

9D - Ambulance oddělení

9D - Ambulance oddělení

Tel: 567 552 293
E-mail: ambulance9d@pnj.cz

9D - Staniční

Lenka Jedounová

Tel: 567 552 296
E-mail: l.jedounova@pnj.cz

Primariát VII, 3A, 3B, 9C, 9D - Primař

MUDr. Soňa Zajícová Špinarová

Tel: 567 552 525
E-mail: s.spinarova@pnj.cz

2B, Interna, 4A, 9D - Vedoucí zdravotně sociální prac.

Mgr. Jana Kolářová, DiS.

Tel: 567 552 114
E-mail: j.kolarova@pnj.cz

Interna, 3A, 3B, 9D - Lékař

MUDr. Kateřina Šatná

Tel: 567 552 165
E-mail: k.satna@pnj.cz

Vrchní sestra

Ilona Vrzáčková

Tel: 567 552 178
E-mail: i.vrzackova@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.