Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 8

Pavilon 8

Oddělení 8A

Oddělení 8A je otevřené koedukované režimové oddělení zaměřené na léčbu závislostí. Léčebný program je vhodný pro motivované klienty závislé na alkoholu, drogách, návykových lécích, patologické hráče (event. i jiné méně časté závislosti). Je zaručen individuální přístup k problematice jednotlivých klientů ve skupinovém edukačním a psychoterapeutickém programu. Součástí léčby je i pracovní terapie a sportovní aktivity. Během léčby je samozřejmostí podpora výběru následné léčby (včetně doléčovacích center a terapeutických komunit v ČR). Na oddělení jsou 2 lůžka na pokoji se zvýšenou péčí a speciálním režimem, která jsou určena pro léčbu těžkých odvykacích stavů včetně delirantních. Doba léčby: většinou 3-měsíční (plná), výjimečně 2-týdenní detox či 6-týdenní stabilizační léčba (u klientů, kteří již absolvovali plnou léčbu a prokazatelně dlouhodobě abstinovali či budou pokračovat v léčbě např. v terapeutické komunitě).

Oddělení 8B

Oddělení 8B je uzavřené režimové oddělení zaměřené na léčbu mužů závislých na alkoholu, drogách, návykových lécích či s problematikou patologického hráčství. Je určeno pro muže s pokročilou závislostí na dané látce či činnosti, s těžšími somatickými či psychickými komplikacemi (vč. duálních diagnóz), s těžkými odvykacími stavy včetně delirií, s nízkou motivací k léčbě nebo s nařízeným ústavním ochranným léčením. Je zajištěn individuální přístup, dle aktuálního psychického a somatického stavu a dle postojů k léčbě jsou klienti zařazováni do jednotlivých skupin s určeným celotýdenním programem (detoxifikační, základní, motivační, terapeutický, individuální). Je poskytována pomoc se zařizováním následné léčby v doléčovacích centrech a terapeutických komunitách. Doba léčby: 2-týdenní (detox), 6-týdenní (pomalý detox, stabilizační léčba), 3-měsíční (plná), výjimečně déle.

Oddělení 8C

Oddělení 8C je uzavřené oddělení zaměřené na dlouhodobou léčbu mužů v terminálních stadiích závislosti - demence, amnestické stavy, chronické toxické psychózy apod. Program je zaměřen především na zdravotně-ošetřovatelskou celodenní péči, pro schopnější pacienty je možnost docházení na jednoduchou pracovní terapii, odpolední programy, nácviky kognitivních funkcí, edukační skupiny.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.