Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Oddělení 5C

Oddělení 5C je koedukované uzavřené přijímací oddělení pro psychicky nemocné z okresů Žďár nad Sázavou a Tábor. Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu po stránce duševní i tělesné s důrazem na celistvost přístupu k pacientovi. Tento přístup stojí na týmové spolupráci psychiatra, psychologa, sester a konziliárně často také neurologa, internisty a dalších specialistů. Cílem léčby na tomto oddělení je získání kontroly nad projevy nemoci. Léčba vychází z biopsychosociálního principu. U akutních stavů je zpočátku v popředí péče farmakoterapie a režimová opatření, postupně se zlepšováním stavu je indikována paleta dalších terapeutických a rehabilitačních technik - psychoterapeutická péče, edukace, ergoterapie i aktivity mimo oddělení - práce s hlínou, arteterapeutické skupiny, hipoterapie, práce na zahradě, rehabilitační tělocvik a posilovna v rámci fyzioterapie. Spolupráce s rodinami je nedílnou součástí léčby.


5C - Ambulance oddělení

5C - Ambulance oddělení

Tel: 567 552 289
E-mail: ambulance5c@pnj.cz

5C - Staniční

Blanka Hasíková, DiS.

Tel: 567 552 292
E-mail: b.hasikova@pnj.cz

Primariát III, 5A, 9C, 9D, 5C - Primař

MUDr. Jana Toufarová

Tel: 567 552 297
E-mail: j.toufarova@pnj.cz

5C, 9C, 9D - Zdravotně sociální pracovník

Věra Kraclová

Tel: 567 552 186
E-mail: v.kraclova@pnj.cz

5C, 5C - Lékař

MUDr. Jaroslav Děchtěrenko

Tel: 567 552 217

5C, 5C - Lékař

MUDr. Jaroslav Děchtěrenko

Tel: 567 552 217

5C, 9C, 9D - Psycholog

Mgr. Vilma Knetlová

Tel: 567 552 183
E-mail: vi.knetlova@pnj.cz

Vrchní sestra

Ilona Vrzáčková

Tel: 567 552 178
E-mail: i.vrzackova@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2021 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.