Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 3

Pavilon 3

Oddělení 1B

Upozornění: Oddělení 1B je dočasně přemístěno na pavilon č. 3

 

Oddělení 1B je přijímací uzavřené koedukované oddělení pro nemocné z okresů Jihlava a Pelhřimov. Péče je zaměřena na diferenciální diagnostiku, léčbu a rehabilitaci široké škály duševních onemocnění od reaktivních stavů až po závažné psychotické poruchy. Komplexní léčba zahrnuje metody biologické, psychologické a socioterapeutické a vyžaduje multidisciplinární týmovou spolupráci. Součástí léčby je i psychoedukace, režimová terapie, kreativní terapie, kognitivní trénink, arteterapie, keramika a hipoterapie. Cílem je umožnění návratu do domácího prostředí, v optimálním případě s plnou pracovní a společenskou reintegrací. Spolupráce s rodinnou je nedílnou součástí léčby.

Oddělení 3A

Oddělení 3A je gerontopsychiatrické přijímací lůžkové oddělení, určené pro diagnostiku a akutní a střednědobou léčbu duševních onemocnění souvisejících s vyšším věkem. Většina pacientů je starších 65 let. Důvodem jsou specifické bio-psycho-sociální charakteristiky starší populace s odlišnostmi v klinickém obrazu, průběhu a léčbě duševních poruch. Mnohem častější je také somatická polymorbidita. Oddělení se zároveň zabývá diagnostikou a léčbou některých organických poruch u osob mladších než 65 let. Diagnostické spektrum zahrnuje především demence a deliria, ale i veškerá další organická duševní onemocnění, především deprese, úzkostné poruchy a paranoidně-halucinatorní stavy. Je uplatňován komplexní multidisciplinární přístup, zahrnující nejen péči psychiatrickou a psychoterapeutickou, ale i úzkou spolupráci s pracovišti interním, neurologickým a dalšími konsiliáři a rehabilitační péči. Nedílnou součástí je řešení sociální situace pacienta, poradenství a edukace rodinných příslušníků. Kromě farmakoterapie a komplexního medicínského přístupu je kladen důraz na psychologickou a psychorehabilitační péči, jejímž cílem je zlepšovat, či alespoň posilovat zachované kognitivní funkce a zároveň zmírňovat nekognitivní příznaky organických poruch. K tomu slouží kombinované metody a specifické přístupy s prvky kognitivně-stimulační terapie, realitní orientace, reminiscenční terapie, validační přístup, ergoterapie aj. Součástí jsou i další metody - muzikoterapie, canisterapie a v rámci možností i taneční terapie. Cílem péče je léčba základního onemocnění, případně minimalizace výskytu behaviorálních a psychologických symptomů demence tak, aby se pacienti mohli vrátit do domácího prostředí, případně být předáni do sektoru sociální péče.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.