Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 2

Pavilon 2

Oddělení 2B

Oddělení 2B je uzavřené přijímací koedukované oddělení. Na toto oddělení  jsou přijímáni nemocní s širokým spektrem  psychiatrických diagnóz. Těžiště práce spočívá v komplexní diagnostice a léčbě psychických poruch s cílem návratu do domácího prostředí, v optimálním případě pak dosažení plné pracovní a společenské integrace.
Oddělení pracuje systémem léčebné komunity, uplatňuje komplexní léčebné metody biologické, psychologické, socioterapeutické a vyžaduje multidisciplinární týmovou spolupráci. Jejich součástí je i účast na léčebných a kulturních programech v odborných dílnách a klubech, psychoedukace, kognitivní trénink. Nedílnou součástí léčby je spolupráce s rodinou.

Interní oddělení

Interní oddělení PNJ má část lůžkovou a ambulantní.

Lůžkové interní oddělení je uzavřené koedukované oddělení, které slouží pro poskytování diagnostické a léčebné interní péče nemocným ostatních oddělení, kterým nemůže být z důvodu špatného psychického stavu poskytnuta tato péče na příslušném somatickém oddělení spádové nemocnice, ale jejich stav ze somatického hlediska nevyžaduje hospitalizaci na JIP nebo ARO. Ze stejných důvodů může být nemocný na toto oddělení přijat z jiného zařízení, případně i z domácího prostředí. Oddělení je vybaveno centrálním rozvodem kyslíku.

Interní ambulance zajišťuje interní konziliární služby pro hospitalizované pacienty na jiných odděleních PNJ.

Metabolická poradna je ambulantní část, která slouží pro nehospitalizované pacienty, specializuje se na cukrovku a poruchy krevních tuků.

Metabolická poradna

Metabolická poradna slouží pro nehospitalizované pacienty, specializuje se na cukrovku a poruchy krevních tuků.

Odbor léčebné péče

Náměstek - Odbor léčebné péče

MUDr. Elena Holubová

Tel: 567 552 262
E-mail: namestek.lecebnapece@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.