Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 2

Pavilon 2

Oddělení 2B

Oddělení 2B je přijímací koedukované uzavřené oddělení pro spádovou oblast Třebíč a Jindřichův Hradec. Přijímáni jsou nemocní se všemi psychiatrickými diagnózami. Těžiště práce je v komplexní diagnostice a léčbě psychických poruch s cílem návratu do domácího prostředí, v optimálním případě pak dosažení plné pracovní a společenské integrace.

Oddělení pracuje systémem léčebné komunity, uplatňuje komplexní léčebné metody biologické, psychologické, socioterapeutické. Jejich součástí je i účast na léčebných a kulturních programech v odborných dílnách a klubech.

Interní oddělení

Interní oddělení je uzavřené koedukované lůžkové oddělení, které slouží pro poskytování diagnostické a léčebné interní péče nemocným ostatních oddělení, kterým nemůže být z důvodu špatného psychického stavu poskytnuta tato péče na příslušném somatickém oddělení spádové nemocnice, ale jejich stav ze somatického hlediska nevyžaduje hospitalizaci na JIP nebo ARO. Ze stejných důvodů může být nemocný na toto oddělení přijat z jiného zařízení, případně i z domácího prostředí. Oddělení je vybaveno centrálním rozvodem kyslíku.

Metabolická poradna

Metabolická poradna slouží pro nehospitalizované pacienty, specializuje se na cukrovku, hyperlipoprotinémii a obezitu.

Odbor léčebné péče

Odbor léčebné péče - Náměstek

MUDr. Elena Holubová

Tel: 567 552 262
E-mail: namestek.lecebnapece@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.