Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Oddělení 3B

Upozornění: Oddělení 3B je dočasně přemístěno na pavilon č. 4

 

Oddělení 3B je gerontopsychiatrické přijímací lůžkové oddělení, určené pro diagnostiku a akutní a střednědobou léčbu duševních onemocnění souvisejících s vyšším věkem. Většina pacientů je starších 65 let. Důvodem jsou specifické bio-psycho-sociální charakteristiky starší populace s odlišnostmi v klinickém obrazu, průběhu a léčbě duševních poruch. Mnohem častější je také somatická polymorbidita. Oddělení se zároveň zabývá diagnostikou a léčbou některých organických poruch u osob mladších než 65 let. Diagnostické spektrum zahrnuje především demence a deliria, ale i veškerá další organická duševní onemocnění, především deprese, úzkostné poruchy a paranoidně-halucinatorní stavy. Je uplatňován komplexní multidisciplinární přístup, zahrnující nejen péči psychiatrickou a psychoterapeutickou, ale i úzkou spolupráci s pracovišti interním, neurologickým a dalšími konsiliáři a rehabilitační péči. Nedílnou součástí je řešení sociální situace pacienta, poradenství a edukace rodinných příslušníků. Kromě farmakoterapie a komplexního medicínského přístupu je kladen důraz na psychologickou a psychorehabilitační péči, jejímž cílem je zlepšovat, či alespoň posilovat zachované kognitivní funkce a zároveň zmírňovat nekognitivní příznaky organických poruch. K tomu slouží kombinované metody a specifické přístupy s prvky kognitivně-stimulační terapie, realitní orientace, reminiscenční terapie, validační přístup, ergoterapie aj. Součástí jsou i další metody - muzikoterapie, canisterapie a v rámci možností i taneční terapie. Cílem péče je léčba základního onemocnění, případně minimalizace výskytu behaviorálních a psychologických symptomů demence tak, aby se pacienti mohli vrátit do domácího prostředí, případně být předáni do sektoru sociální péče.


3B - Ambulance oddělení

3B - Ambulance oddělení

Tel: 567 552 223
E-mail: ambulance3b@pnj.cz

3B - Staniční

Bc. Ladislava Pečenková

Tel: 567 552 226
E-mail: l.pecenkova@pnj.cz

Primariát VII, 3A, 3B, 9C, 9D - Primař

MUDr. Soňa Zajícová Špinarová

Tel: 567 552 525
E-mail: s.spinarova@pnj.cz

3A, 3B, 9C - Zdravotně sociální pracovník

Vendula Štepanovičová, DiS.

Tel: 567 552 324
E-mail: v.stepanovicova@pnj.cz

Interna, 3A, 3B, 9D - Lékař

MUDr. Kateřina Šatná

Tel: 567 552 165
E-mail: k.satna@pnj.cz

3B - Lékař

MUDr. Marie Komendová

Tel: 567 552 191
E-mail: m.komendova@pnj.cz

3A, 3B, 9C, 9D - Psycholog

Mgr. Katarína Mackaničová

Tel: 567 552 263
E-mail: k.mackanicova@pnj.cz

Vrchní sestra

Jaromíra Kostková

Tel: 567 552 143
E-mail: j.kostkova@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2023 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.