Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Informace pro návštěvy

Režim návštěv se řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízeními vlády.

Zákaz návštěv je v celém areálu PNJ (kromě vymezených výjimek po domluvě s ošetřujícím lékařem). Zákaz se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo antigenní test na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad a osoby, které byly proti tomuto onemocnění kompletně očkovány , a to více než před 14 ti dny. Osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu pouze při použití ochranných pomůcek dýchacích cest, a to minimálně respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pro zajištění funkčnosti je nezbytné použití originálního balení těchto ochranných pomůcek. Jsou jako součást balíčku osobních ochranných pomůcek (OOP) k dispozici na vrátnici PN Jihlava, kde je nainstalován automat určený k prodeji OOP pro návštěvy necovidových a nekaranténních oddělení (v provozu denně od 8:00 do 17:00 hod.). Na odděleních v karanténě je k zakoupení kompletní balíček OOP (100 Kč). Který je nezbytnou podmínkou návštěvy pacientů těchto oddělení. Mějte prosím u sebe přesnou částku v hotovosti.
Na návštěvu za jedním pacientem mohou přijít nejvýše dva lidé.

Je třeba, abyste na návštěvu přišli v respirátoru zakrývající nos a ústa, před návštěvou pacienta vám bude na oddělení změřena tělesná teplota, odebrána epidemiologická anamnéza a poskytnuta desinfekce na ruce. V případě, že se s pacientem plánujete shledat v areálu nemocnice během volných vycházek, je třeba, abyste se před setkáním dostavili na příslušné oddělení a absolvovali proceduru měření teploty a hygienické desinfekce rukou.

Preferujeme absolvování návštěv mimo prostory oddělení, pokud to počasí a zdravotní stav pacienta umožňují, tedy venku v areálu nemocnice, event. ve vyhrazených prostorách.

Maximální délka návštěvy na oddělení u jednoho pacienta je vzhledem k přetrvávajícímu epidemiologickému riziku omezena na 30 minut.

Prosíme respektujte pokyny personálu.
 


 


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2021 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.