logo Psychiatrická nemocnice Jihlava

Aktuální informace

Nabídkové řízení na nájem prostor pro účely provozování obchodu

Psychiatrická nemocnice Jihlava zveřejňuje nabídkové řízení na nájem prostor pro podnikání za účelem provozování...   [zobrazit více »]

Divadlo Na Kopečku

divadlo.jpg

Divadlo Na Kopečku vzniklo v roce 1995. V tomto roce opouštělo prostor kulturního domu psychiatrické léčebny Horácké Divadlo Jihlava, které zde po dobu přestavby své scény hostovalo.


Otevřela se tím možnost využít nový divadelní prostor s technickým zázemím jak pro pacienty, zaměstnance psychiatrické nemocnice, tak i pro veřejnost. Pravidelně se zde začala pořádat dětská představení pro rodiče s dětmi i pro děti z mateřských a základních škol, festivaly a divadelní přehlídky, představení amatérských divadelních souborů, vystoupení žáku jihlavských škol a Základní umělecké školy v Jihlavě, folkové a country koncerty a řada dalších akcí.

Pro pacienty jsou pořádány pravidelné kulturní akce jako je promítaní filmů, divadlo, koncerty a různá vystoupení.

Divadlo je využíváno také jako prostor pro seberealizaci pacientů, podporu aktivity a psychiatrickou a psychosociální rehabilitaci. V malém sále Violka probíhá každý měsíc zpívání, zkouší zde divadelní soubor pacientů nemocnice Studánka. 
Jednou nebo dvakrát ročně se pak uskutečňuje i velká akce, kdy pacienti a zaměstnanci baví ve velkém sále ostatní pacienty a zaměstnance.
Mateřskou scénu zde má amatérský divadelní soubor NaKop Tyjátr Jihlava.


Divadlo Na Kopečku má k dispozici velký divadelní sál, malou scénu Violka, kavárničku, profesionální technické vybavení a zázemí. Ve foyeru a na malé scéně probíhají výstavy výtvarných prací prací žáků a studentů místních škol, klientů zařízení sociálních služeb i profesionálů. Vástavy se pravidelně po dvou měsícícg obměňovány.
Divadlo je již mnoho let srdcem Týdne duševního zdraví, který pořádá Psychiatrická nemocnice Jihlava vždy na podzim pod názvem "Sejdeme se na kopečku aneb babí léto v psychiatrické léčebně".

 

 

Manažerka divadla

Vizitka
d-holikova.jpg
Jméno Dana Holíková
Telefon567 552 232, 604 880 804
E-maild.holikova@pnj.cz