Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Terapeutické aktivity

Terapeutické aktivity

Psychiatrická léčebna svým pacientů poskytuje komplexní péči, jejíž součástí je psychoterapie, arteterapie, ergoterapie, psychosociální a psychiatrická rehabilitace.
Terapeutické aktivity doplňují lékařskou a ošetřovatelskou péči a dávají možnost pacientovi adekvátně přistupovat k řešení svých vnitřních a interpersonálních problémů. Terapeutické přístupy jsou též vhodné k osvojení či zlepšení sociálních schopností a dovedností, tréninku poznávacích funkcí (například paměti), ale také k relaxaci či náplni volného času během léčby.

Psychoterapie

je jedním ze způsobů, jak zlepšit psychický stav nemocného trpícího duševní poruchou. Je založena na užívání různých verbálních a neverbálních technik a její základní metodou je rozhovor.
Psychoterapií lze ovlivnit řadu psychických stavů a problémů a tak zlepšuje duševní zdraví a kvalitu života pacienta. V rámci psychoterapie jde především o řešení vnitřních konfliktů a problémů v mezilidských vztazích.
Individuální psychoterapie probíhá pouze mezi terapeutem a pacientem.
Skupinová psychoterapie probíhá v malé skupině pacientů a je vedená terapeutem. Obvykle lze ve skupinové psychoterapii využívat různých specifických přístupů a technik.
Psychoterapii vede klinický psycholog nebo psychiatr s psychoterapeutickým vzděláním.

Arteterapie

je samostatná forma psychoterapie, která využívá k léčebným postupům výtvarných technik. Jedná se o alternativní možnost sebevyjádření a uchopení problému často obcházející složité slovní zdůvodňování. Obvykle se provádí ve skupině.
Pracuje se s malbou a kresbou, kolážemi, hlínou a dalšími výtvarnými prostředky.

Muzikoterapie

je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku zvuky a hudbu.
Léčebnou metodou je jak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či další tvořivé zpracování. Techniky muzikoterapie lze využít jak v léčebném, tak i v rehabilitačním procesu.
V našem zařízení se muzikoterapie uplatňuje na neurosologickém oddělení 5B a odděleních závislostí (pavilon 8).

Canisterapie

je léčebný kontakt psa a člověka a uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda. Pes dokáže pouhou přítomností vyvolat pozitivní emoce, změnu v náladě, ústup symtomatologie. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj.
Metoda je vhodná zejména při problémech s navazováním kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými lidmi. Používá se zejména u dlouhodobě nemocných jako součást komplexní terapie v geriatrii.
Canisterapie probíhá jedenkrát za dva týdny na odděleních 3A, 3B, 4A, 4C, 3C .

Ergoterapie a pracovní terapie

v rámci svého pobytu v nemocnici se může pacient realizovat v různých dílnách ergoterapie a pracovní terapie. Vhodně zvolená pracovní činnost podporuje tělesné i psychické funkce a napomáhá současně návratu funkčních schopností a dovedností uplatňujících se v běžném životě.
Na jednotlivých primariátech se nacházejí dílny, které jsou umístěny v rámci oddělení nebo budovy a umožňují tak přístup i ne zcela kompenzovaným pacientům.
Zahrada je alternativou pro ty pacienty, kteří jsou schopni systematické činnosti a mají vztah k půdě a rostlinám.

Keramická dílna

práce s hlínou je velmi oblíbenou aktivitou. Vyniká maximálním tvořivým potenciálem a možností odreagování. Je vhodná jak v rámci psychiatrické rehabilitace, tak i pro psychoterapeutickou skupinu zaměřenou na vyjádření skrze tvorbu objektů.Související obsah

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace

Zookoutek při PN Jihlava vznikl 5.10.1999. Terapeutickým zaměřením splňuje podmínky socioterapeutické farmy. V roce 2004 jsme se stali členy České hiporehabilitační společnosti. Od 15.9.2013 udělen statut "Středisko praktické výuky pro aktivity s vyuižitím koní" a "Středisko praktické výuky pro přípravu koní pro hiporehabilitaci".

 

Zařízení slouží pro potřeby klientů PN Jihlava. Pro potřeby terapií vlastní PN Jihlava 3 koně, 2 pony.V majetku léčebny jsou 2 koně a dva pony. Třetí kůň Bert je zapůjčen od nadace CPK Chrpa.

Jejich využití je pod sedlem, ale i v zápřeži a v nezanedbatelné řadě i v psychomotorických hrách.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2018 www.pnj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.